21. septembrī notiks IX Sēlijas kongress Salas novadā

 

Piektdienā, 21. septembrī Salas novada Salas kultūras namā notiks devītais Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir “Nacionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada attīstībai”.

Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas novadu apvienības biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības. To atklās kongresa izpildrīkotāja – Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.
Sēlijas kongresā referēs Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis. Viņš runās par NAP nozīmi līdzsvarotai reģionālajai attīstībai. Bijušais Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis referēs par LPS vērtējumu par NAP izstrādi un rezultātiem. Ekonomikas doktore Raitas Karnītes referāta temats būs “NAP atspulgs Sēlijas novados”. Savukārt, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris referēs par reģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta plānotas debates.
Ar starpziņojumiem uzstāsies Sēlijas novadu apvienības biedri – novadu domes priekšsēdētāji un darbinieki. Viesītes novada Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva sniegs ieskatu par ES, valsts un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā; par izglītības reformas ietekmi pašvaldībās ziņos Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša sniegs starpziņojumu “Sēlijas baltie ceļi”; bet par demogrāfisko portretu Sēlijā šodien un rīt informāciju sniegs Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Sēlijas kongresa gala rezultātā taps rezolūcija, kas apkopotā veidā paudīs kongresā izskatītos problēmjautājumus un ievirzes, kā tos risināt.
Kongresa laikā būs apskatāma arī jēkabpilietes Kristīnes Bergmanes portretu izstāde “Es, Tu”. “Cilvēks – radības vainags, ar visām pilnībām un nepilnībām, esības meklējumiem, bezgalīgu mīlu, rūpēm, sāpēm, prieku, “kas es esmu?” meklējumiem”, tā saka izstādes autore.

 

IX Sēlijas kongress

Datums: 21. septembris
Vieta: Salas kultūras nams, Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Moderators: Andris Jaunsleinis
Darba kārtība:
  • 9.00-10.00 reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi, rīta kafija
  • 10.00-10.20 Sēlijas kongresa atklāšana, uzrunas, apsveikumi, Salas kultūras nama sveiciens
  • 10.20-11.40 Referāti, debates, starpziņojumi
  • 11.40-12.40 Pusdienu pārtraukums
  • 12.40-14.15 Referāti, debates, starpziņojumi
  • 14.15 Kongresa rezolūcijas apstiprināšana, kongresa noslēgums
Pieteikties dalībai kongresā vēlams pa tālruni 29156210 vai rakstot uz e-pastu: referente[et]salas.lv
Papildus informāciju par Sēlijas kongresa norisi var saņemt, sazinoties ar Salas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni, tālr.: 29156210, e-pasts: referente[et]salas.lv
Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt, sazinoties ar pasākuma organizatoru, tālr. 65237870, 20233947.

 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Salas novada sabiedrisko attiecību un tūrism lietu speciāliste