25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Piemiņas akmens represētajiem Viesītē

Lai arī šī brīža situācija valstī liedz cilvēku vienkopus pulcēšanos un pasākumu rīkošanu, tas neliedz mums katram atcerēties un pieminēt šo skumjo dienu – 1949. gada 25. martu, kad padomju okupācijas vara veica otro Latvijas iedzīvotāju masu izsūtīšanu. Muzeja, pašvaldības un Kultūras pils pārstāvji individuāli šodien nolika ziedus un aizdedza svecītes pie pieminekļa, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Šajā datumā 1949. gadā notika Latvijas iedzīvotāju masveida izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem. Īstenojot Baltijas iedzīvotāju deportācijas operāciju “Krasta banga” (Priboj), vienas nakts laikā savu ceļu uz Sibīriju bija spiesti uzsākt aptuveni 90 000 cilvēku. Izsūtāmajiem ļāva ņemt līdzi 1500 kg mantu uz vienu ģimeni. Visu pārējo īpašumu konfiscēja. No Viesītes un apkārtējiem pagastiem izsūtīja ap 259 cilvēkiem. Deportācija bija pilnībā vērsta pret zemniecību, lai gan ne visi deportētie bija zemnieki.

25. marts ir diena, kad no dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni, kas dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās. Ne visi, kuri piedzīvoja izsūtījuma šausmas un pazemojumus, atgriezās savā dzimtenē. Bet tie, kuriem bija tā laime atgriezties, savās atmiņās daloties saka, ka izdzīvot svešajā un skarbajā vidē viņiem palīdzējusi latviešu spīts, dziesma un neremdināmās ilgas pēc savas zemes.