Pēterdiena 2018

Šī gada 29. jūnijā Viesītes muzejs “Sēlija” un tā nodaļa “Paula Stradiņa skola” aicināja uz tradicionālo Pēterdienas sarīkojumu, pieminot profesoru Paulu Stradiņu viņa vārda dienā. Jau tradicionāli šī diena iesākās ar ozollapu vaiņaga nolikšanu uz piemiņas akmens profesora Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā. Bet pēcpusdienā ap 30 dalībnieku pulcējās pie Paula Stradiņa skolas, lai muzeja vadītājas Ilmas Svilānes vadībā izstaigātu Viesītes pilsētas ielas, kas saistītas ar Stradiņu dzimtu.

Apstājāmies gan pie profesora tēva celtās mājas Peldu ielā, gan apzinājām Stradiņu dzimtas locekļu kapavietas Vecajos kapos. Pie Viesītes vidusskolas uzzinājām, kāpēc tēlnieka Kārļa Jansona veidotais krūšutēls novietots tieši šeit un ielūkojāmies Viesītes Brīvības baznīcas iekštelpās. Šķiet, ikkatra vieta Viesītē ir saistīta ar profesora Stradiņa dzimtu. Pēc Brīvības pieminekļa iepazīšanas atgriezāmies Paula Stradiņa skolā, kur pastaiga noslēdzās, apskatot Stradiņu dzimtai veltīto ekspozīciju. Prieks par kuplo dalībnieku pulku! Tā ir iedvesma tālākam muzeja darbam ar sabiedrību. Uz tikšanos Pēterdienā citugad!

 

Jānis Dzimtais, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists

Foto: J. Dzimtais