Fotogrāfija ar Latvijas dzelzceļa autobusiem (9, 2019)

Fotogrāfijā redzami Latvijas dzelzceļa autobusi, kuri uzturēja satiksmi no Viesītes uz Krustpili līdz 2. pasaules karam. Šie autobusi bija krāsoti sarkanā krāsā. Uz pirmā autobusa uzraksts Krustpils-Viesīte. Ielas kreisajā malā Viesītes krājkase.

Fotogrāfiju uzņēmis Viesītē pazīstamais fotogrāfs Pēteris Grundmanis (1884-1949). 30-tie gadi.

Foto no muzeja “Sēlija” krājuma