Aprīļa mēneša priekšmets – Viesītes elektrostacijas foto (4, 2023)

Viesītes elektrostacijas ieksskats

  Muzeja krājumā 2023. gada sākumā nodota fotogrāfija, kurā redzams Viesītes depo elektrostacijas iekšskats un darbinieki. Fotogrāfijā, kas uzņemta ap 1935. gadu, pagaidām, atpazīstams tikai viens no viņiem – 2. no kreisās ir Vasīlijs Finks (1897-1978). V. Finks dzimis 1897. gada 10. janvārī Pēterburgā, kur ieguvis elektromontiera arodu, tāpat kā viņa tēvs. Dzelzceļa virsvaldes mašīnu un materiālu direkcijas  4. mašīnu iecirknis Viesītē ir viena no viņa pirmajām darbavietām. Šeit strādājis no 1926. līdz 1935. gadam kā elektroinstalators, tad kā elektrotehniķis.

  Fotogrāfijā redzamā telpa, kurā atradās tvaika mašīna elektrības ražošanai, būvēta 1927. gadā, kopā ar dzelzceļa depo ēku kā atsevišķs apjoms DR virzienā. Miesta valde izbūvēja Viesītē elektrotīklu 1925. gadā. Visticamāk, elektrība depo vajadzībām bijušajā Āžu miestā ražota arī pirms tam. Zināms, ka, par spīti pilsētiņas vēlmei saņemt lētāku elektrisko strāvu no Ķeguma spēkstacijas, vēl 1944. gadā tā ražota vietējā depo. 1966. gadā šajā telpā izvietoja detaļu ražotni un ēkai uzbūvēja arī piebūvi – Rīgas dīzeļu rūpnīcas jauno cehu, kur virpoja un frēzēja detaļas elektrostaciju, ūdenssūkņu u.c. dīzeļmotoriem (tagad privātīpašums).  Mūsdienās depo ēka līdz ar bijušo elektrostacijas telpu ir pašvaldības īpašums un atrodas Viesītes muzeja ”Sēlija” pārziņā. Tā ir Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezgla daļa, kurai 2015. gadā piešķirts valsts nozīmes industriālā mantojuma statuss ar valsts aizsardzības Nr. 8998.

Izmantotie vēstures avoti:
Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte
Vasīlija Finka darba grāmatiņa
Rīkojums No 1S728fta par iecelšanu amatā

Izmantotie tīmekla resursi:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, digitālā periodisko izdevumu bibliotēka www.periodika.lv