Mēneša priekšmets – Bertas Zvaigznes dvielis (4, 2018)

Viens no aprīlī muzejā skatāmās izstādes “Piederības zīmes tekstilijās” dvieļiem ir pašausts linu dvielis ar greznu monogrammu, ko darinājusi Berta Zvaigzne (1893—1961) no “Rudžu” mājām Elkšņu pagasta Klaucē. Dvielis ar piederības zīmi stāsta viņas meitas Ainas Bruņenieces atstāto stāstu par savu dzimtu.

Berta dzīvojusi Viesītē, izmācījusies par šuvēju Jēkabpilī pie paša drēbniekmeistara Sīpolnieka. Apguvusi arī “musturu” zīmēšanu un pārnešanu uz audumiem, iegādājusies jaunas šūšanas un zīmēšanas mašīnas, iekārtojusi darbnīcu. Ar saviem darbiem labi pelnījusi un nopelnīto krājusi savas mājiņas vai zemes gabala pirkšanai. “Rudžu” tēvs atstājis mantojumā bērniem mājas,  arī Bertai savu daļu. Kad Bertas ģimene nolēma saimniekot “Beteļos”, sākums bija grūts, bet “darbs atalgo darītāju”. Saimniecība nostiprinājās un uzplauka. Tam pamatā atstātais mantojums, Bertas sakrātais un visas ģimenes smagais zemnieku darbs dienu dienā visos gadalaikos.

““Beteļus” un “Rudžus”, vairākas citas mājas, nojauc, nodedzina, novāc no zemes virsas. Paliek vien daži simtgadīgie, grūti nocērtamie koki, pēc kuriem vēl sazīmējamas agrāko sētu vietas”. Aprakstam ir skumja izskaņa:

“Bēdīgi, ka tā pazūd paaudžu veidotais, to darba mūžā sarūpētais ar cerībām, ka tas paliekošs bērniem, bērnu bērniem – visām nākamām paaudzēm vajadzīgs. Laiki mainās, un vērtības tiek pārvērtētas. Tāda ir īstenība, kura jāpieņem. Bet pagātne tomēr jāzina, jāzina šai paaudzei un jānovēl nākamajām”.

Bertas Zvaigznes dvielis un citu autoru tekstilijas no Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma apskatāmas izstādē  “Piederības zīmes tekstilijās” līdz 2018. gada 5. maijam Mazā Bānīša parka Sēlijas mājā, kur atrodas Tūrisma informācijas punkts. Muzeja darba laiku skatīt šeit.