Garamantas.lv seminārs Viesītē

Ceturtdien, 25. oktobrī, plkst. 13.00 Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļā Paula Stradiņa skola viesosies garamantas.lv redaktore Justīne Jaudzema un iepazīstinās klausītājus ar Viesītes un Sēlijas puses folkloras materiāliem, kas digitalizēti un brīvi pieejami ikvienam. Tāpat arī ierādīs, kā veiksmīgi darboties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv. ir atvērts ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales un ir pieejams bez maksas. Šobrīd jau digitalizēti ap 350 000 manuskriptu faili, ap 15 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), kā arī ap 5000 vēsturisku audio failu – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c.

Latviešu folkloras krātuve piedāvā iespēju iepazīties ar LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu visus digitālā arhīva lietotājus, kā arī piedalīties tā satura pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos pieejamus arī citiem lietotājiem. 25. oktobra seminārā Viesītē klausītājiem būs iespēja uzzināt, kādi folkloras materiāli ir savākti tieši Viesītes un Sēlijas pusē — gan tautasdziesmas, gan teikas un pasakas, sadzīves ieražu apraksti un fotogrāfijas.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” atbalstu.

 

Ieeja bezmaksas. Norises vieta: Paula Stradiņa skola, Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes novads.