Izstāde “Mana lauku sēta”

Izstāde "Mana lauku sēta"Paula Stradiņa skolā skatāma jauna skolēnu radošo darbu izstāde. Izstādē redzamie darbi Viesītes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju stundās skolotāja G. Grieķera vadībā.

Dienās, kad tik daudz runājam par savu zemi, Latviju un latviešiem, gribu ticēt, ka mūsu tauta saglabās savas senās kultūras tradīcijas, krāšņos tautas tērpus, mīlestību pret dziesmu un deju, ka latviskais zemnieka gars un cieņa pret zemi un darbu saglabāsies paaudžu paaudzēs.

Īstā latvieša vieta ir laukos, lauku sētā. Tēvu tēvi, vectēvi ir bijuši zemes kopēji un darījuši to ar lielu mīlestību un atbildību. Lai arī cik skaistas būtu mūsu pilsētas, tomēr dabas burvīgumu mēs varam izjust tikai laukos.

Pagātni savienojot ar tagadni un sagaidot Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienu, Viesītes vidusskolā noslēdzās projekts “Mana lauku sēta”. Mājas darbs – izveidot 3D maketu lauku sētai, kas tika uzdots 6. – 8. klašu zēniem mājturības un tehnoloģiju stundā kā kopdarbs ar vecākiem, izvērtās par kārtīga projekta cienīgu pasākumu, ko atzinīgi novērtēja gan skolas personāls un izglītojamie, gan skolas akreditācijas komisija, kas skolā uzturējās divas dienas. Paldies bērniem un vecākiem!

Izstādi veido 33 darbiņi, kas veidoti no dažādiem mājās un dabā pieejamiem materiāliem. Tie visi ir interesanti, idejām un izdomas pārpilni. Vecāki ir darbojušies kopā ar saviem bērniem, ir ieguldīts ļoti pamatīgs un laikietilpīgs darbs. Piedāvājums, ko saņēmām no Viesītes muzeja darbiniekiem par bērnu darbu izstādes izveidošanu muzeja telpās, patīkami pārsteidza. Paldies viņiem!

Latvieša rakstura iezīmes – sirsnība, strādīgums un mīlestība pret dabu – nezudīs arī turpmāk. Latvija un mēs, latvieši, esam viens liels veselums, viena maza, taču ļoti spoža zvaigzne pie pasaules debesīm. Es ticu, ka mēs nezaudēsim savas tautas vērtības un palīdzēsim viens otram arī nākotnē veidot Latviju.

Viesītes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs G. Grieķeris