Jaunā tūrisma maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” iekļautas Viesītes muzeja vērtības

6 publ Aizkraukles Vestures un makslas muzejs Kalna Ziedi

Zemgales Plānošanas reģiona īstenotajā  jaunajā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus tematiskos maršrutus, – “Amatu prasmes un tradīcijas”, “Nemateriālais kultūras mantojums” un “Izcilas personības, vietas un notikumi”.Jaunie tūrisma maršruti aptver trīs valstu – Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.

Tūrisma maršrutā “Amatu prasmes un tradīcijas” būs iespēja gūt priekšstatu ne tikai par visdažādākajām latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālajām amata prasmēm un paaudžu paaudzēs krātajām zināšanām, bet arī pašrocīgi pagatavot nelielu, bet unikālu suvenīru. Ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus un to saimniekus, kuri glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot zināšanas un ļaujot dziļāk izprast savas saknes, iespējams tūrisma maršrutā “Nemateriālais kultūras mantojums”. Savukārt trešajā tūrisma maršrutā ceļotājiem tiks dota iespēja iepazīt “Izcilas personības, vietas un notikumus”. Piedāvājumā ietverta izcilu personību ‒ rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu citu – atstātā devuma iepazīšana. Šeit iekļauti arī muzeji, baznīcas, parki un citas interesantas apskates vietas, kas ļaus ceļotājiem iepazīt mantojumu, ar ko lepojas vietējie iedzīvotāji.

logo latlitbel

No Viesītes tūrisma maršrutā “Izcilas personības, vietas un notikumi” iekļautas Paula Stradiņa skolā  izceltās vērtības – divas Latvijai nozīmīgas dzimtas – Stradiņu un Stenderu dzimta. Viesītē dzimis prof. Pauls Stradiņš (1896.-1958.) – izcils latviešu ārsts, ķirurgs. Savu mūžu veltījis valsts medicīnas attīstībai, tā darīdams savu vārdu pazīstamu visā Latvijā un ārpus tās. Vecais Stenders (Gothards Frīdrihs Stenders 1714.-1765.) – vācu tautības latviešu rakstnieks, valodnieks, mācītājs, apgaismotājs, uzskatāms par latviešu laicīgās literatūras tradīciju iedibinātāju.

Bet tūrisma maršrutā “Amatu prasmes un tradīcijas” iekļauts Viesītes amatniecības centrs, kurā savas prasmes sabiedrībai nodod rokdarbu biedrība “Zīle”.

Daži no iepriekš minētajiem objektiem un brošūrā ietvertajām izcilajām personībām būs redzamas arī jaunajā animācijas filmā “Augt dižam Zemgalē”, ko Zemgales plānošanas reģions īsteno sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli. Ar tās starpniecību tiks izstāstīts stāsts par ievērojamām un dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga loma gan Latvijas vēsturē, gan mūsdienās, piemēram, Raini, Andreju Upīti, Annu Brigaderi, Jāni Čaksti un citiem. Animācijas filma skatītājiem būs brīvi pieejama no aprīļa vidus Zemgales plānošanas reģiona kontā sociālajā tīklā Youtube.

1 beerni ar karti

<

Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Zemgales Plānošanas reģiona projektu asistente Sandra Kauranena. Papildināja Viesītes muzejs “Sēlija.”

Fotogrāfiju autors: Oskars Kalniņš, 2020. Publikācijā izmantoti attēli no Taigas Zīles animācijas filmas “Augt dižam Zemgalē”. Fotogrāfiju autortiesības pieder Zemgales plānošanas reģionam.