Krāšņā ceļvedī un kartē – par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Tūrisma brošūra Baltu ceļš

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (“Balts Road”) ieviesēji Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļlietuvā, nākamo tūrisma sezonu gaidot, latviešu un lietuviešu valodā klajā laiduši krāšņu tūrisma ceļvedi un karti ar maršrutam atbilstīgu nosaukumu – “Baltu ceļš”.

Abus jaunos iespieddarbus kā pirmie jau varēja novērtēt nesen notikušās starptautiskās izstādes “Balttour – 2019” apmeklētāji, bet tagad elektroniskā formātā tie aplūkojami arī Zemgales plānošanas reģiona interneta vietnes zemgale.lv sadaļā Lejuplādes.

No kopējā maršrutā, kura kopgarums Latvijas un Lietuvas teritorijā ir 2 145 kilometri, ietvertajiem vairāk nekā 110 tūrisma objektiem, aptuveni 30 meklējami Zemgalē un Sēlijā. Maršruts “Baltu ceļš” veidots trīs lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu, kas ceļotājiem ļauj iepazīties ar baltu savulaik apdzīvotajām zemēm, to ainaviskajām vērtībām – pilskalniem, pilsdrupām, upēm un ezeriem, senajām kulta vietām – akmeņiem, avotiem un dižkokiem, amata rīkiem un rotām, apģērbu un sadzīves priekšmetiem, kas atrasti arheoloģisko izrakumu laikā, bet tagad glabājas vietējos muzejos un izstāžu zālēs.

Viesītes apkārtni jaunajā maršrutā pārstāv Viesītes muzejs “Sēlija”, kura teritorijā atrodas Amatniecības centrs. Tajā var aplūkot un iegādāties dažādus rokdarbnieku darinājumus, kuros izmantoti arī sēļiem raksturīgi raksti un krāsas. Rites pagastā dabas un senvēstures cienītāji var iepazīt vienu no varenākajiem sēļu centriem – Stupeļu pilskalnu, kura pakājē atrodas sens kulta akmens.  Bet Neretas pagastā ceļotājus aicina Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”, kur 19. gadsimta tradicionālajā Sēlijas lauku sētā savākta plaša sadzīves priekšmetu kolekcija no tuvākās apkārtnes.

Mūsdienās zemgaļu varenība, sēļu dzīves gudrība un kuršu drošsirdība lielā mērā izpaužas kaimiņtautu materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, paaudžu paaudzēs krātajās un pārmantotajās zināšanās, tradīcijās un amata prasmēs. Līdztekus minētajiem trim lielajiem maršruta lokiem, kartē iekļauti arī astoņi tematiskie maršruti, tostarp “Varenā un bagātā Zemgale – izzini zemgaļus!” un “Ceļojums caur seno sēļu zemi”.

Lai to visu izzinātu, noskaidrotu un precizētu, jaunā maršruta izveides procesā, sadarbības partneri ieguldījuši lielu darbu, kas ietver senvēstures avotu izpēti, ievērības vērto apskates objektu izvēli un apsekošanu, fotofiksāciju, video filmas izgatavošanu, aprakstu rediģēšanu un tulkošanu, tūrisma gidu vairākkārtēju mācību organizēšanu un vēl citas aktivitātes. Taču iesāktais darbs vēl turpināsies ar tūrisma speciālistu mācību un žurnālistu vizīšu, kā arī ar projekta noslēguma konferences organizēšanu, ar minētā ceļveža un kartes izdošanu arī angļu valodā.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2019. gada rudenim un tā kopējais finansējums ir 763 402,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 648 891,96 eiro. Jaunie drukātie materiāli — brošūra un tūrisma karte latviešu un lietuviešu valodā pieejama Viesītes tūrisma informācijas punktā.

 

Informāciju sagatavoja: Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Informāciju par Viesītes apkārtni papildināja: Jānis Dzimtais
Viesītes muzejs „Sēlija”, Viesītes Tūrisma informācijas punkts,
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists