Lāčplēša dienas atcere 2018

Valsts simtgades svētku gadā Lāčplēša diena Viesītē tika atzīmēta ar piemiņas stēlas atklāšanu 2018. gada 11. novembrī pie Simtgades ozoliem pretim jaunajai Svētā Franciska katoļu baznīcai. Viesītes novada stēlā iekalti 17 brīvības cīnītāju vārdi, kurus klātesošajiem atgādināja muzeja vadītāja Anda Sloga. Piemiņas stēlas atklāšanā uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks , svētbrīdi vadīja Viesītes ev. luteriskās draudzes mācītājs Alvis Āboliņš, Viesītes baptistu draudzes mācītājs Juris Grigs un Viesītes Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks, kurš pēc tam arī piemiņas stēlu iesvētīja.

Atceres diena, kā jau ik gadu, turpinājās ar lāpu gājienu cauri pilsētai, lai pulcētos pie Viesītes Brīvības pieminekļa. Piemineklis celts, pieminot 1919. gada 14. oktobra kauju pie Valeskalniņa, kad viesītieši guva uzvaru pār Bermonta karaspēku. Šajā vietā pilsētas iedzīvotāji jau tradicionāli pulcējas Lāčplēša dienas atcerei, lai novietotu ziedus, lāpas un sveces.