Lielajā talkā Viesītes skolēni sakopj Mazā ezeriņa atpūtas vietu

Lielajā talkā Viesītes skolēni sakopj Mazā ezeriņa atpūtas vietu

2022. gada 30. aprīlī visā Latvijā un Viesītē norisinājās Lielā talka. Viesītes vidusskolas audzēkņi strādāja muzeja nodaļai “Paula Stradiņa skola” līdzās esošajā atpūtas vietā pie Viesītes Mazā ezeriņa.

Mīlestības taka un ezeriņa apkārtne ir iecienīta vietējo un tūristu atpūtas vieta. Muzejs “Sēlija” izsaka pateicību Viesītes vidusskolas skolotājām Sanitai Berģei, Līvijai Levinskai , Ligitai Liepiņai un viņu audzēkņiem par Viesītes Mazā ezeriņa apkārtnes sakopšanu.

Viesītē talcinieki strādāja arī Smilšu ielā, kur pretim kultūras centram ielas malā ierīkoja jaunu puķu dobu. Bet Meža ielā notika bērzu un pīlādžu alejas stādīšana.