“PA ĀŽA MĒLI”

Viesītes muzejā “Sēlija” nodaļā Paula Stradiņa skola Peldu ielā 2 no 2023. gada 15. septembra līdz 8. decembrim apskatāma tērpu izstāde par godu Viesītes pilsētas 95. jubilejai.

Izstādi veido tērpi, kas šūti, pirkti, nēsāti un, galvenais, saglabāti Viesītes pusē no pilsētas pirmsākumiem līdz mūsdienām.

 Viesītes senais nosaukums ir Āžu miests un atsauce uz to ietverta izstādes nosaukumā. Pilsētas tiesības Viesīte iegūst 1928. gadā, taču nebūt nevar teikt, ka modes šeit nebija pirms tam. Senās fotogrāfijas liecina, ka, līdzīgi kā citviet Latvijas teritorijā, arī 19. un 20. gs. mijā šeit nēsāts Eiropas modes apģērbs. Eķengrāves muižas aprakstā minēts, ka miestā līdztekus citiem amatniekiem strādā arī cepuru taisītājs.

20. gs. 20./30. gadiem raksturīgs vietas uzplaukums. Šeit strādā ne tikai šuvēji un gatavo apģērbu tirgotāji, bet arī fotogrāfi, kas ļauj mums plašāk iepazīt laiku, no kura materiālo liecību muzeja krājumā ir salīdzinoši nedaudz. Pēc Otrā pasaules kara uzplaukst masu rūpniecība, kuras izstrādājumi ir nopērkami arī Viesītē. Tiekšanās pēc krāsainības un dažādības atspoguļojas daudzajos pašdarinātajos tērpos.

Izstādē atradīsiet tādas lietas kā bantes, kaklauts, skolas forma, ausaine jeb pižiks, pufaika, galapeikas, bumbierenes, štrumbantes, nēzdodžiņš, velteņi, galošas, apakškleita, naktsmice, žabo un citas tērpa sastāvdaļas, kas mūsdienās Viesītē tiek izmantotas reti vai nemaz.

Paldies visiem Viesītes un apkārtnes iedzīvotājiem, kas iesaistījās izstādes veidošanā!

Septembra mēneša priekšmets – biļetes Viesīte – Siliņi un Siliņi – Viesīte (9; 2023)

Septembra mēneša priekšmets ir biļetes. Viena no tām pirkta maršrutā Viesīte -Siliņi 1942. gada 21. jūnijā, bet otra dzelzceļa maršrutā Siliņi – Viesīte 1948.gadā.  Otrā biļete drukāta krievu valodā, uz tās uzraksts:”Силини  – Виесите”.

Siliņu stacijas ēka ir saglabājusies līdz mūsdienām, būvēta 20.gs. 20. gados. Pieturvieta ierīkota 1919. gadā līdz ar līnijas pagarināšanu no Biržiem līdz Jēkabpilij. Tā bija  četrvirzienu mezgla stacija līnijā Jēkabpils-Siliņi-Viesīte-Nereta. Siliņos no 1923. gada bija arī savienojums ar dzelzceļa līnijām Siliņi -Geidāni – Aknīste un no 1933. gada Siliņi – Elkšņi (tikai meža materiālu izvešanai).

Siliņu stacijas ēka. 20.gs. 20./30. gadi. Attēls no Viesītes muzeja “Sēlija ” krājuma.

Dzelzceļa kustība  līnijā Siliņi – Viesīte notika līdz pat 1972. gadam, kad uzsāka sliežu ceļu demontāžu šajā līnijā. Starp stacijām Siliņi un Viesīte  bija stacijas Salas,  Zaķi un Jodeļi.

Viesītes stacijas laukums. No kreisās Viesītes stacija līdz 1944.g, stacijas bufete, dienesta dzīvojamā ēka – izmantota kā stacija no 1945.g. Foto no Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma.

Izmantotie vēstures avoti:Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte.