Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinetam Lonē jauns darba laiks

No šī gada ziemas sezonas Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinetam mainīts darba laiks. Tagad Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa apmeklētājiem atvērta katru otrdienu, ceturtdienu un piektdienu no 10.00 līdz 14.00.

Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets izveidots 1986. gadā Saukā, kad pirmo reizi kopā pulcējās Latvijas profesionālie fotogrāfi, lai atzīmētu M. Buclera 120. dzimšanas dienu. Kopš 2010. gada ekspozīcija pievienota Viesītes muzejam “Sēlija” un šobrīd apskatāma Saukas pagasta pārvaldes ēkā Lonē.

Ekspozīcija stāsta ne vien par Saukā dzimušo Latvijas fotogrāfijas pamatlicēju Mārtiņu Bucleru, kurš dzimis Saukas pagastā, bet arī iepazīstina apmeklētājus ar dažādos laikos tapušām fotogrāfijām, fotoalbumiem un fototehniku. Muzejā aplūkojama ievērojama fotoaparātu kolekcija no senākajiem laikiem “kad no aparāta izlidoja putniņš” līdz pat nesenā pagātnē pazīstamajiem “Polaroid” fotoaparātiem. Muzeja nodaļas plauktos glabājas vērtīgi novadpētniecības materiāli par Saukas pagastu, Saukas izloksni un apkārtnes ļaudīm.

Līdz šim Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets tūristiem tika atvērts tikai pēc iepriekšēja lūguma, taču no šī gada ziemas tas atvērts no 10. līdz 14.00 otrdienās, ceturtdienās un piektdienās visa gada garumā. Interesenti labprāt tiek gaidīti arī citās dienās, iepriekš sazinoties ar muzeja nodaļu.

Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets, Pagasta pārvaldes ēka, Lone, Viesītes novads. Kontakti: 26441743, gspidainis@[et]inbox.lv, muzejsselija.lv