Mazā Bānīša draugu kopa atzīmē Valsts simtgadi

Mazā Bānīša draugu kopa2018. gada 15. novembrī svinīgajā sarīkojumā Paula Stradiņa skolā pulcējās muzeja darbinieki un Mazā Bānīša draugu kopa, lai atzīmētu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.  Svinīgā tikšanās iesākās ar Latvijas himnu, pēc kuras sekoja jaunās muzeja vadītājas Andas Slogas uzruna. Šī bija pirmā oficiālā Mazā Bānīša draugu kopas iepazīšanās ar jauno muzeja vadītāju.

Savā uzrunā svētku viesiem viņa solīja saglabāt esošās muzeja tradīcijas un turpināt brīvprātīgo kopas ikmēneša tikšanos. Mazā Bānīša draugu kopa visu muzeja pastāvēšanas laiku ir ieguldījusi ievērojamu brīvprātīgo darbu muzeja izveidē un attīstībā. Tieši ar viņu gādību Mazā Bānīša parka ekspozīcijā ir apskatāmi daudzi vērtīgi priekšmeti un vēsturiskas dzelzceļa depo fotogrāfijas. Tāpat ik gadu viņi ir neatsverami palīgi dažādos muzeja sarīkojumos — gan strādājot par ekspozīciju uzraugiem, gan palīdzot vadīt ekskursijas.  Šajā svētku reizē muzeja vadītāja Anda Sloga atzina, ka viņa, stājoties jaunajā amatā, ir saņēmusi atbalstu no Viesītes novada domes, atzinumu no Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas un arī veiksmes ceļavārdus no līdzšinējās muzeja vadītājas Ilmas Svilānes. Taču tikpat svarīgi viņai ir iegūt uzticību no Mazā Bānīša draugu kopas dalībniekiem.

Sveicienu Valsts simtgadē ar uzrunu un savu klātbūtni pie svētku galda nodeva arī Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse.  Par to, cik mēs katrs ar savu ieguldīto darbu esam svarīgi Latvijai un Viesītei, atgādināja Ilma Svilāne. Tieši ar viņas uzņēmību ir radusies Mazā Bānīša draugu, daudzu gadu garumā pulcējot bijušos Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo un stacijas darbiniekus un vilcienu pasažierus.

Svētku nedēļas kulminācijā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī tiks pasniegti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi. Nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs” goda raksts tiks pasniegts Līvijai Jakstevičai, kas ir viena no aktīvākajām Mazā Bānīša draugu kopas dalībniecēm.  Līvijas kundze muzeja atbalstītāju pulkā iesaistījusies jau no pašiem pirmsākumiem un ir viena no zinošākajām vēstures stāstītājām. Bijušajai šaursliežu dzelzceļa pasažieru pavadonei Mazais Bānītis ir atstājis tik nozīmīgus iespaidus, ka pati mēdz sacīt: “Es naktīs guļu un tā vien redzu — brauc mans Bānītis ar vagoniņiem pa sliedēm…”

Pateicība nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks” tiks piešķirta Viesītes muzeja “Sēlija” sētniecei Ilonai Švarcai.

Skaistus svētkus vēlē Viesītes muzeja “Sēlija” kolektīvs un Mazā Bānīša draugu kopa!