Viesītes Tūrisma informācijas punkts

Viesītes Tūrisma informācijas punkts Mazā Bānīša parkā

Viesītes muzeja“Sēlija” teritorijā

 

Atvērts muzeja darba laikā.
Adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte

 

Tūrisma informācijas punkts (TIP) izvietojas vietās, kur ir pastāvīga tūristu plūsma, parasti kādā citā ar tūrismu tieši vai netieši saistītā uzņēmumā (muzejā, citā kultūras vai izglītības iestādē, viesnīcā u.c.).

Viesītes TIP dibināts 2007. gadā, sākotnēji tas atradās Viesītes Kultūras pilī, Smilšu ielā 2. Šobrīd TIP atrodas muzeja „Sēlija” nodaļā „Mazā Bānīša parks” un ir pašvaldības finansēta iestāde.

Galvenais uzdevums saskaņā ar Tūrisma likuma 14. pantu ir informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā.

Viesītes TIP uzdevums ir savākt un apkopot visaktuālāko informāciju par Viesītes novada tūrisma resursiem, produktiem, pakalpojumiem un piedāvāt tos klientiem – tūristiem.

Viesītes TIP sniedz informāciju par vietējo tūrisma infrastruktūru un piedāvā bezmaksas materiālus par tūrisma iespējām Latvijā. Pieejami gida pakalpojumi. Klientiem pieejams arī bezmaksas interneta pieejas punkts, maksas kopēšana un printēšana. Viesītes TIP var iegādāties suvenīrus.

 

TIP galvenie darbības virzieni:

 • informācijas vākšana, apkopošana un sistematizēšana;
 • informācijas sniegšana tūristiem;
 • teritorijas mārketinga organizēšana un nodrošināšana;
 • sadarbības ar uzņēmējiem organizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana;
 • sadarbība ar pašvaldībām un to speciālistiem vietējā tūrisma attīstības veicināšanā.

 

TIP funkcijas:

 • informācijas par tūrisma un atpūtas piedāvājumu vākšana un apkopošana, informācijas sistematizēšana un datu bāzes veidošana;
 • sniedz vietējiem un ārzemju ceļotājiem, kā arī iedzīvotājiem objektīvu informāciju par tos interesējošām apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem, tūrisma pakalpojumiem un objektiem u. c.
 • informācijas sniegšana klātienē, pa tālruni, elektroniski (e-pasti, sociālie tīkli, mājaslapa, aplikācijas, preses relīzes u.c.) tūristiem, nozares pārstāvjiem, masu mēdijiem, pašvaldībai;
 • statistikas datu apkopošana par nozari;
 • vietējās teritorijas tūrisma reklāmas plānošana un organizēšana;
 • informatīvo izdevumu par tūrisma pakalpojumiem (objektiem ,servisu, maršrutiem u.tml.) plānošana, sagatavošana, izdošana un izplatīšana (dalība izstādēs, gadatirgos, prezentācijās, darbs semināros, konferencēs u.c.);
 • darbs ar mērķauditoriju, piedaloties tūrisma izstādēs un gatavojot tai atbilstošus tūrisma piedāvājumus (maršrutus, produktus, piedāvājumus);
 • vada ekskursijas muzejā „Sēlija” un Viesītes pilsētā