Mēneša priekšmets – Aijas Dembergas grāmata “Sēlija” (7, 2020)

Aijas Dembergas grāmata “Sēlija” atzīta par jūlija mēneša priekšmetu. Šī grāmata muzeja apmeklētājiem apskatāma Mazā Bānīša parka Sēlijas ekspozīcijā, kas atrodas bijušajā dzelzceļa kantora ēkā.

Grāmata kā ceļvedis lasītāju ved no pagasta uz pagastu, iepazīstinot arī ar Sēlijas mazpilsētām un reģiona lielāko pilsētu Jēkabpili. Ikviens var izzināt gan apdzīvoto vietu vēsturiskās izcelsmes stāstus, gan noskaidrot 21. gadsimta sākuma ekonomiskās aktivitātes veidotājus – iestādes, uzņēmumus, projektus. Katram pagastam vai mazpilsētai atveltītajās lappusēs dota plaša informācija par konkrētās vietas apskates objektiem.

96 lappušu biezā grāmata bagātīgi ilustrēta ar Pētera Apiņa un Aijas Dembergas fotogrāfijām, kurās redzamas Sēlijas ainavas, mazpilsētu skati un ļaudis. Šī izdevuma augstā pievienotā vērtība ir vienotas Sēlijas aprakstīšana tās kultūrvēsturiskajās robežās, nepārkāpjot dabiskajai Daugavas robežšķirtnei, kā arī mākslīgi neatdalot Sēlijas austrumu daļu Daugavpils un Krāslavas pusē.  Vērts atzīmēt, ka daži no Sēlijas pagastiem (sevišķi austrumu daļā) reti ir pamanāmi nacionāla līmeņa publikācijās un izdevumos, kas piešķir šai grāmatai papildus kultūrvēsturisku nozīmi.

Kā raksta pati grāmatas autore:

Sēlija ir viesmīlīgu ļaužu novads un, pateicoties tūrisma nozares attīstībai, tā piedāvā arvien daudzpusīgākas un plašākas iespējas viesiem gan no Latvijas, gan no tālākām zemēm iepazīt gleznaino Sēlijas dabu, interesanto vēsturi un sēļu sadzīves kultūru, arhitektūras un mākslas pieminekļus.

Grāmata izdota 2008. gadā Rīgā, iesieta cietajos vākos. Tās svars ir 890 grami un izmēri 0,7 cm  x 23,7 cm x 1,3 cm. Grāmata izdota kā latviešu, tā arī angļu valodā.

Apskatīt visus mēneša priekšmetus