Mēneša priekšmets – Stenderu dzimtas koks (8, 2016)

Vecā Stendera (1714–1796) dzimtas koks

Katru gadu augusta pēdējā svētdienā Sunākstes baznīcā un Stenderu kapu kalnā pulcējas viesītieši, sunākstieši un daudzie interesenti, lai baznīcā būtu klāt kādā dvēseliskā koncertā un šim gudrajam vīram no tālās pagātnes veltītā dievkalpojumā. Gotharda Frīdriha Stendera dzimtas koks ir plašs un sazarots. Tikai Kurzemē un Augšzemē vien vācu un latviešu luterāņu draudzēs kalpojuši piecpadsmit mācītāji Stenderi astoņās paaudzēs trīs gadsimtu garumā.

Stenderu dzimtas koka “rulli” muzejam dāvinājis akadēmiķis Jānis Stradiņš 2014.gadā, kad vairākās Eiropas valstīs, arī Latvijā un Viesītē, Vecajam Stenderam atzīmēja 300 gadus.