Mēneša priekšmets martā – divas komponista Arvīda Žilinska skaņuplates (3, 2020)

Arvīda Žilinska plate

„Mana Dzimtene jaukā” (“Zilo ezeru zeme”), „Laba slava sniedziņam”, „Lelles jaka”, “Kaķīts mans” – šīs dziesmas noteikti zina ikviens. Martā mūsu izcilais novadnieks Arvīds Žilinskis atzīmētu 115 gadu jubileju, tāpēc muzeja mēneša priekšmeta godā  ir 2 vinila skaņuplates ar komponista solo dziesmām.

Komponists, pianists un Latvijas Valsts konservatorijas profesors Arvīds Žilinskis dzimis 1905. gada 31. martā Saukas pagastā, Sēlijā, lauksaimnieka ģimenē. Dzimis vietā, kur daba ir pati pilnība – Ormaņkalns un tā virsotne Līgo kalniņš, Saukas ezers un līkumainie Sēlijas mazie un lielie ceļi.

Muzikālo izglītību ieguvis Harkovas konservatorijā (1917–1919), un Latvijas Valsts konservatorijā (mūsdienās – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), kur studējis klavierspēli pie B. Roges (1920–1927), kompozīciju un teoriju pie Jāzepa Vītola (1928–1933). Bijis Rīgas Tautas konservatorijas pedagogs (1927–1937). Kopš 1937. gada pasniedzis klavierspēli LVK, kopš 1952. gada vadījis obligāto klavieru katedru, kopš 1967. gada – profesors. Aizsaulē devies 1993. gada 31. oktobrī.

Audzēkņu vidū galvenokārt bijuši muzikologi un komponisti. Būdams pianists, Arvīds Žilinskis bieži uzstājies kā solists un koncertmeistars. Skatuves gaitas sācis jau 30. gados, spēlējot Rietumeiropas klasiķu, latviešu un krievu komponistu darbus, bet kopš 50. gadiem atskaņojis galvenokārt savu mūziku. Viņa muzikālajā mantojumā ir vairāk nekā 200 solodziesmu, vairāk nekā 80 kordziesmu un vairāk nekā 300 bērnu un jauniešu dziesmu. Nākamais solis komponista daiļradē ir skatuves mūzika – nozīmīgu vietu te ieņem operas, baleti, muzikālās komēdijas, operetes. Zināmākie darbi: baleta miniatūra „Mārīte” (1940), operete „Zilo ezeru zemē” (1953), operete „Sarkanā marmora noslēpums” (1955), dziesmu spēle „Seši mazi bundzenieki” (1955), dziesmu spēle “Pauks un Šmauks” (1957), operete „Dzintarkrasta puiši” (1964), opera „Zelta zirgs” (1964), balets „Sprīdītis” (1968), opera „Pūt, vējiņi” (1969), balets “Čipolīno” (1970), balets „Lolitas brīnumputns” (1974), muzikāla komēdija “Tikai rozes” (1977), opera “Maija un Paija” (1980), balets “Kaķīša dzirnaviņas” (1987).

Par stabilu tradīciju ir kļuvis Arvīda Žilinska starptautiskais jauno vokālistu un starptautiskais jauno pianistu konkurss, ko rīko Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola. Katru gadu viņa dzimtajās mājās tiek rīkota “Dziesmotā diena Saukā”. Par Arvīdu Žilinski var uzzināt viņa dzimtajās mājās “Lejas Arendzānos”. 2018. gadā Jēkabpils Mūzikas skolā izveido komponistam veltīta istaba.

Muzejā saglabājies atmiņu stāsts par Arvīdu Žilinski: “Kādā braucienā meitenes dziedājušas dziesmu „Selgā metu…”. Kad bānītis apstājās uzņemt ūdeni, no vilciena izleca jauns, stalts vīrietis un saplūca veselu sauju pelēko pūpolu, kas auga turpat dzelzceļa malā. Liels bija pārsteigums, kad pūpoli tika dāvāti par skaisto dziesmu. Izrādījās, dāvinātājs bija šīs dziesmas autors Arvīds Žilinskis, kurš pēc ciemošanās savās dzimtajās mājās Saukā devās ar šo vilcienu uz Rīgu.” (no muzeja atmiņu krājumiem)

Paldies Malcenieku ģimenei par skaņuplašu dāvinājumu muzejam; uz tām ir arī komponista autogrāfi.


Foto no muzeja “Sēlija” arhīva.

Apskatīt visus mēneša priekšmetus