Mēneša priekšmets – fotogrāfija ar Stradiņu ģimeni (6, 2020)

Jūnija mēneša priekšmeta godā ir fotogrāfija ar Stradiņu ģimeni, jo jūnijā – pašā vasaras pilnbriedā – vārda svētkus atzīmējam prof. Paulam Stradiņam (1896–1958). Turklāt 21. jūnijā Latvijā atzīmē Medicīnas darbinieku dienu.

Katru gadu 29. jūnijā muzeja darbinieki un viesītieši noliek ziedus pie pieminekļa, kas atrodas prof. Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā. Viesītē saglabājusies arī māja, kur prof. Pauls Stradiņš dzīvojis no 1902. līdz 1914. gadam, bet viņa vecāki – līdz divdesmito gadu beigām.

Fotogrāfijā prof. Pauls Stradiņš ir atbraucis ciemos pie vecākiem. Māte Māre (1876–1965) sēž 1. rindā otrā no kreisās, tālāk profesora tēvs Jānis (1866–1945) ar mazmeitiņu, gleznotāju un arhitekti Irēnu (1925–1972) un profesora kundze, ārste, rentgenoloģe, fizikālterapeite Ņina (1897–1991) ar meitu Maiju. Prof. Paulam Stradiņam blakus viņa māsa Minna (1897–1978) . Fotogrāfijā fiksēts mirklis aptuveni 30. gados, diemžēl precīza vieta nav zināma.

Prof. Pauls Stradiņš bieži brauca apciemot vecākus Viesītē, reizē arī nesavtīgi konsultēdams pacientus, aizmirstot par atpūtas brīžiem. Profesora tēvs Jānis Stradiņš bija uzņēmīgs, darbīgs, prasmīgs galdnieks, namdaris un zārku meistars, viņš cēlis koka ēkas nākamajai Viesītes pilsētai. Jāņa un Māres Stradiņu ģimenē bija četri bērni – Pauls, Anna, Emīlija un Minna. Lai gan ģimene bija ļoti nabadzīga, tomēr trīs no bērniem kļuva par ārstiem. Profesora tēvs uzskatīja, ka šis ir visgodājamākais darbs. Pauls Stradiņš pats Viesītē nav strādājis, bet divas viņa māsas gan. 1925. gadā profesora tēvs Viesītē Raiņa ielā 55 uzcēla doktorātu, bet doktorāts nav atbildis prasībām. Līdz 1933. gadam tur darbojusies pamatskola, kamēr Viesītē uzcēla tagadējo vidusskolas ēku. Vēlāk Māre Stradiņa ar meitu Emīliju šai ēkā dzīvoja līdz 1963. gadam, vēlāk pārcēlās uz Rīgu.

Str

adiņu dzimta Viesītē godāta un cienīta jau gadu desmitiem. Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa “Paula Stradiņa skola” uztur dzīvu kā uguni Stradiņu dzimtas mantojumu, stāstot apmeklētājiem par dižo dzimtu.

Foto: Viesītes muzeja “Sēlija” arhīvs

Apskatīt visus mēneša priekšmetus