Mēneša priekšmets – medikamentu un drogu komplekts (1, 2017)

Janvāra muzeja priekšmets ir veltīts prof. Paula Stradiņa 121. dzimšanas dienai 17. janvārī.

2016. gada viens no interesantākajiem muzeja jaunieguvumiem. Kaste ar medikamentu un drogu pudelītēm atrasta mājā, kas atrodas pretī “Saulgozēm” – bijušā Stradiņu doktorāta ēkai Raiņa ielā 55. Šajā mājā dzīvojis Viesītē labi pazīstams feldšeris Apse. Viņš slimniekus pieņēma Stradiņu doktorātā.

Raiņa ielā 55 – “Saulgozēs” – bija ārstu pieņemšanas telpas. Te dzīvoja Stradiņi un strādāja Paula Stradiņa māsa ārste Minna Stradiņa ( no 1933. g. – MinnaVitomska). No 1918. līdz 1932. gadam viņa bija rajona ārste Saukas pagastā, bet no 1932. līdz 1935. gadam – Sunākstes pagastā. Vēlāk Vitomsku ģimene dzīvoja Rīgā.

Šis pudelīšu komplekts, iespējams, bija Dr. Minnas Stradiņas (Vitomskas) vai feldšera Apses lietošanā. Šādi komplekti tika ražoti un izsūtīti uz slimnīcām un ambulancēm 1920.-30.-tos gados.