Mēneša priekšmets – M. Buclera grāmata “Fotoamatiers. 2.daļa.” (2, 2019)

M. Buclera grāmata "Fotoamatiers. 2. daļa", Rīgā 1934. gadā.

Mārtiņš Buclers, kam Saukas pagasta Lonē veltīta viena no muzeja “Sēlija” nodaļām, bijis ne vien izcils fotogrāfs, bet arī publicists. 1934. gadā Rīgā izdota viņa grāmata “Fotoamatiers. 2.daļa.”  Tajā doti praktiski padomi fotoamatieriem, lai attīstītu un popularizētu tolaik vēl maz izplatīto nodarbošanos Latvijā.

Sava laika presē viņš aktīvi diskutējis par fotogrāfiju un fotomākslu. Tāpat lasījis dažādas lekcijas un strādājis Rīgas 2. un 4. ģimnāzijā par skolotāju.  1904. gadā par draugu saziedoto naudu tiek izdota pirmā Mārtiņa Buclera sastādītā grāmata „Fotogrāfija”. Tā ir pirmā fotogrāfijai veltītā grāmata latviešu valodā. Vēlāk sekojuši dažādi izdevumi, kuros skaidrota gan teorija, gan tehniski jautājumi kā fotografēt.

Pēc M. Buclera iniciatīvas tika uzsākta grāmatu sērija “Fotografiskā Bibliotēka”, kurā 1934. gadā Rīgā iznāca grāmata “Fotoamatiers. 2.daļa.” Kā redzams uz grāmatas 1. vāka, tās cena bija 1 lats. Salīdzinājumam 1935. gadā 1 kg rupjmaizes maksāja 0,20 santīmu (0,28 €), bet nekvalificēta rūpnīcas strādnieka alga bija 0,46 santīmi (0,65 €) par stundu (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem). Grāmatu muzejam dāvinājis Aivars Caune.