Mēneša priekšmets – Minnas Vitomskas ārstes grāda diploms (12, 2021)

Minnas Vitomskas ārstes grāda diplomsDecembra mēneša priekšmeta godā 13. decembra jubilāres, medicīnas profesora Paula Stradiņa māsas, ārstes Minnas Vitomskas (Stradiņas) (1897-1978) Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventes diploms, kas apliecina iegūtu ārstes grādu.

Diplomā minēts, ka

“Minna Vitomska sekmīgi beigusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pilnu kursu ar visiem praktiskiem darbiem un pārbaudījumiem, izturējusi akadēmisko gala eksāmenu, iesniegusi apmierinošu zinātnisku darbu un ieguvusi ārsta gradu ar visām likumā paredzētām tiesībām.”

Šis diploms uzliek viņa īpašniecei pienākumu, sekojot medicīnas zinātnes ieguvumiem , pēc labākās apziņas kalpot sirgstošam cilvēkam.

Diploms izsniegts Rīgā, 1937. gada 27. maijā. Tas reģistrēts Tautas labklājības ministrijas Veselības departamentā. Papīra diploma izmērs 39,5×50,5 cm, vienpusēji aizpildīta liela papīra lapa. Muzejam dāvinājusi Minnas Vitomskas mazmeita Irēna Vitomska 2021. gadā.

Minna dzimusi 1897. gada 13. decembrī Viesītes pagasta Eķengrāves miestā četru bērnu ģimenē kā otrais bērns. Jānis Stradiņš vēlējās, lai visi bērni studē tieši medicīnu. Kā medicīnas studijas uzsāka vecākais dēls Pauls Stradiņš, tāpat arī māsām bija stingri ieteikts kļūt par ārstēm. Sākotnēji Minna uzsāka vēstures un filoloģijas studijas, bet jau pēc 1. kursa pārgāja uz medicīnu. Minna Vitomska beidzot Medicīnas fakultāti, specializējusies tieši onkoloģijā. Līdz 1935. gadam strādājusi par ārsti Jēkabpils apriņķa Saukas, Sunākstes, Zalves pagastā un Viesītē, vēlāk poliklīnikā Rīgā.

Tēvs Jānis Stradiņš uzsāka Viesītē celt slimnīcas ēku (mūsdienās Raiņa iela 55) ar domu, ka Pauls Stradiņš būs galvenais slimnīcas ārsts. Uz gruntsgabala, kas bija nodalīts no Ļūdānu-Beitānu zemnieku mājām, tika projektēta slimnīcas ēka ar ārsta dzīvokli (vienstāva koka ēka ar izbūvētu jumtu, kā rakstīts būvprojektā). Sākotnēji mājas saucās “Saulgozes”. Taču komisija zemo griestu dēļ ēku neatzina par piemērotu slimnīcas iekārtošanai. Māju tad izīrēja Āžumiesta (vēlāk Viesītes pilsētas) pamatskolai, kas šajās telpās darbojās līdz 1933. gadam (ēkas otrajā stāvā darbojās zobārsta kabinets). Mājā apmetās arī Minna Stradiņa.

Pēc 1924. gada apstiprinātā slimnīcas ēkas būvprojektu, mājas apakšstāvā paredzētas 3 kopējās palātas, dzemdību palāta, operāciju zāle, pēcoperācijas telpa, laboratorija, ārstu kabinets, uzgaidāmās telpas. Slimnīca bija paredzēta 12-15 pacientiem. Būvprojektā kā īpašnieka vārds minēts Stradiņ Minna Jāņa m. Slimnīcas ēka kombinēta ar ārsta dzīvokli.

Minnas Vitomskas vīrs bija skolotājs Roberts Vitomskis, kurš lielākoties strādāja Rīgā, kādēļ Minna arī pameta Viesīti pavisam. Strādājusi vienā no Rīgas poliklīnikām. Ārste mirusi 1978. gadā, apglabāta Rīgas Meža kapos.

Izmantotie vēstures avoti:
Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, Nr. 2, 2005. gada 1. februārī.
33 Lauksaimnieku un citu zemes īpašnieku adrešu grāmata. Red. V. Salnais, A. Maldups. Rīga: Valters un Rapa, 1931, 522. lpp.

Izmantotie tīmekļa resursi:
Biedrības "Sēļu klubs" mājaslapa https://www.seluklubs.lv/wp-content/uploads/2021/01/P.Stradi%C5%86a-125-gadu-atcerei.pdf

Apskatīt visus mēneša priekšmetus