Mēneša priekšmets – Vladimira Poliektova rakstāmgalda piederumi (10, 2016)

Mēneša priekšmets oktobrī – Viesītes vidusskolas bijušā direktora Vladimira Poliektova rakstāmgalda piederumi.

Oktobrī Latvijas skolās tradicionāli atzīmē Skolotāju dienu. Tai par godu muzejā viesojās Jēkabpils pensionāru biedrības skolotāji, kas uzņēmušies cēlu misiju – godināt Jēkabpils kapos Mūža mājas radušos izglītības darbiniekus, kas ieguvuši laikabiedru patiesu cieņu un atzinību. Viens no viņiem ir Viesītes vidusskolas direktors Vladimirs Poliektovs ( 15.07.1918. – 11.06.1972.).

Tieši šobrīd muzeja īpašumā esam ieguvuši V.Poliektovam piederējušos rakstāmgalda piederumus, ko mums laipni atdāvināja bijusī Viesītes vidusskolas absolvente Dace Bārda (dzim. Spārniņa).

IMG_4167

                                 Viesītes vidusskolas direktora V.Poliektova rakstāmgalda piederumi

P-3

1960. gads. No labās: Vladimirs Poliektovs, Dagnija Zigmonte, Laimonis Vāczemnieks un Andris Vējāns. Fotogrāfiju muzejam dāvinājis Juris Misiņš.