Mēneša priekšmets – sētas stabs no Viesītes Stacijas laukuma (8, 2002)

2022. gada jūnijā muzeja “Sēlija” Mazā Bānīša parka (bijušā Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo) apkārtnē radās ūdensapgādes traucējumi.  Meklējot iespējamo ūdensvada problēmu, uz laiku tika nojaukts viens no Viesītes tirgus paviljona galdiem, zem kura atrada bojājumu vietu. Rakšanas laikā smilšainajā augsnē atrada vēsturisku sētas stabiņu, kas augustā kļuvis par muzeja mēneša priekšmetu.

Sēta, kas veidota no betona stabiem un apaļām koka kārtīm, atradusies pie Viesītes stacijas un bufetes 20. gadsimta 30. gados. Tā redzama arī Viesītes fotogrāfa Pētera Grundmaņa uzņemtajos fotoattēlos. Laukuma malā atradušies apmēram 30 šādi betona stabiņi, kas norobežoja zaļo zonu.

Stabi veidoti trijstūra prizmas formā ar spicu virsotni. Tā augšējā daļā caurums, caur kuru izvērtas koka kārtis. Dabā stabiņu sētas augstums bijis apmēram līdz pieauguša vīrieša augšstilbam.

Attēlā redzamais Viesītes stacijas un bufetes labiekārtojums ar zemo sētu pastāvēja līdz 1934. gadam, kad to nomainīja pret augstāku dēļu žogu. 2. pasaules kara laikā šaursliežu dzelzceļa mezglu 1944. gada 4. augustā uzspridzināja vācu karaspēka vienība. Bojā gāja ūdenstornis, stacija un bufetes ēkas, kas redzamas attēlos. Nedaudz tika bojāts 1928. gadā celtais lokomotīvju depo, kas saglabājies līdz mūsdienām, bet sliežu ceļi palika neskarti.

Izmantotie vēstures avoti:
Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte;
Felss J. V. Ar Viesītes bānīti - cauri dzīvei. Dzīve Āžu miestā. Jēkabpils: 2020. gads. 136.lpp

Apskatīt visus mēneša priekšmetus