Mēneša priekšmets – Valdemāra Ancīša “Aknīstes grāmata II” (10, 2021)

Valdemāra Ancīša "Aknīstes grāmata II"

Muzeja nodaļas “Mazā Bānīša parks” Sēlijas ekspozīcijā apmeklētājiem iespējams iepazīties ar Sēlijas literatūras plauktu – tajā izvietoti gan Sēlijas autoru sarakstīti darbi, gan citu autoru grāmatas, kas veltītas Sēlijai. Aknīstē dzimušā novadpētnieka Valdemāra Ancīša izdotā “Aknīstes grāmata” ir secīgs turpinājums iepriekš izdotajai “Sēlijas grāmatai”.

Grāmatas autors Valdemārs Ancītis (1921–2006) bijis literatūrvēsturnieks, bibliogrāfs, rakstnieks. Rakstījis par Sēlijas un Saldus novada vēsturi, kultūras dzīvi un personībām. Vairākumu grāmatu autors un sastādītājs, neskaitāmu publikāciju autors. Dzimis Aknīstes pagasta “Ancīšos”, bet kopš 1948. gada dzīvojis un strādājis Saldū, pārceļoties uz sievas dzimto pusi. Par savu ieguldījumu kultūrā 1994. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni un 1996. gadā Saldus pilsētas Goda pilsoņa statusu.

380 grāmatas lappusēs apkopoti vēstures fakti, biogrāfijas, literatūras paraugi, Aknīstes puses vietvārdu un sēlisko apvidvārdu piemēri. Grāmata sastāv no 7 nodaļām. Tā iesākas ar Aknīstes vēstures apkopojumu, tālākajās nodaļās pievēršoties vietējai folklorai, tautas tradīcijām, kas pierakstītas, balstoties Ancīšu dzimtas pieredzē, vietējām kultūras iestādēm un norisēm. Īpaši nozīmīga ir otrā un septītā nodaļa, kur otrajā nodaļā aprakstīta Aknīstes izloksne ar valodas paraugiem, bet septītajā publicēts apjomīgs biogrāfiju vākums par Aknīstes ievērojamām personībām. Grāmatas beigās ievietots izmantotās literatūras saraksts un autoram veltīts nekrologs, kas publicēts reģionālajā laikrakstā “Saldus Zeme” 2006. gada 7. decembrī.

Grāmatas ievadā autors raksta:

“Aknīstes grāmata” ir mēģinājums tuvoties mērķim – lai ik novadam, tātad arī Aknīstei, būtu sava enciklopēdija. Apzinos, ka šis mērķis vēl ne tuvu nav sasniegts. [..] Vienam autoram tas nevar būt pa spēkam. Īsta, pilnīga Aknīstes novada enciklopēdija paliek nākotnes uzdevums.

Grāmata izdota 2007. gadā Saldū, apgādā “Signe” ar Valsts Kultūkapitāla fonda, Aknīstes pašvaldības un Saldus “Rotari” kluba atbalstu. Iesieta cietajos vākos izmērā 14 cm  x 21 cm. Izdevuma māksliniece Aina Karlsone – Latvijā augstu novērtēta grafiķe, gleznotāja un Jēkabpils goda pilsone.

Izmantotie vēstures avoti:
Ancītis Valdemārs. Aknīstes grāmata II. Saldus: Signe, 2007, 380 lpp.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.

Izmantotie tīmekļa resursi:
Saldus novadpētniecības enciklopēdija https://novadpetnieciba.saldus.lv/novadnieki/valdemars-ancitis/
literatura.lv datubāze
https://www.literatura.lv/lv/person/Valdemars-Ancitis/871612

Apskatīt visus mēneša priekšmetus