Muzejā notiks sabiedriskā apspriede par Sēlijas ģerboni

Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonisLai nodrošinātu pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistītu pēc iespējas plašāku sabiedrību Sēlijas ģerboņa izveidē, “Sēlijas salas” turpina plaša mēroga Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu ar mērķi noskaidrot Sēlijas iedzīvotāju viedokli ģerboņa piedāvājumā. Tikšanās Viesītē 2. jūlijā.

Projekta ietvaros tiek īstenota informatīva kampaņa, apkopojot dažādu Sēlijas līderu un nevalstisko organizāciju domas Sēlijas ģerboņa izstrādē. Paralēli tam projekta gaitā norisinās 7 vietējo iedzīvotāju fokusgrupas dažādās Sēlijas vietās, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja izteikt savu redzējumu šajā visai vēsturiskajai zemei nozīmīgajā jautājumā.

Otrā fokusgrupa norisināsies 2. jūlijā 11.00 Viesītes muzejā “Sēlija”, A. Brodeles ielā 7. Otrajā sabiedriskajā apspriedē ar vietējiem iedzīvotājiem par Sēlijas ģerboņa izstrādi būs iespēja redzēt komunikāciju un zīmolvedības ekspertes Lolitas Ozoliņas videolekciju par simbolu nozīmi teritorijas identitātes attīstībā, kā arī ikvienam izteikt savu viedokli.

Kampaņas darba procesa rezultātā tiks sagatavots iesniegums Valsts Heraldikas komisijai, novadu pašvaldībām, Vēsturisko zemju padomei, Latvijas pašvaldību savienībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ietverot pēc iespējas plašākas sabiedrības pausto viedokli.

Pirmā sabiedriskā apspriešana notika 26. jūnijā Pilskalnes pagasta Gricgalē, bet vēl citas fokusgrupas norisināsies Jaunjelgavā, Ilūkstē, Medumos un citviet Sēlijā.