Mēneša priekšmets – Paula Stradiņa mācību grāmata (1, 2016)

Stradiņa grāmata-2Stradiņa mācību grāmata

Janvārī muzeja krājumu papildinājusi Paula Stradiņa mācību grāmata krievu valodā par iekšķīgo slimību patoloģijām un terapiju, kas izdota Petrogradā 1915. gadā. Grāmata ir tulkojums no vācu valodas un paredzēta studentiem un ārstiem. To kopā ar vēl citiem priekšmetiem muzejam dāvinājusi prof. Paula Stradiņa māsas Minnas Stradiņas Vitomskas mazmeita Irēna Vitomska.

Pauls Stradiņš dzimis  1896. gada 17. janvārī. Mācījies Eķengrāves pagastskolā, Jēkabpils komercskolā, privātģimnāzijā Dubultos un Aleksandra ģimnāzijā Rīgā, ko beidzis ar zelta medaļu. Bija jau sācies Pirmais pasaules karš, kad Pauls Stradiņš uz labu laimi devās viens uz Pēterburgu cerībā iestāties augstskolā. Pateicoties teicamajai vidusskolas liecībai, 1914. gadā viņam izdevās iekļūt Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā, kuru viņš pabeidza 1919. gadā. Pēc Akadēmijas beigšanas P. Stradiņu konkursa kārtībā atstāja te papildināties klīniskajā un zinātniskajā darbā.

Minētā grāmata bijusi Paula Stradiņa mācību līdzeklis gan studijās, gan ārsta praksē. Tā nodota māsai Minnai, jo arī viņa studēja medicīnu Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā, kur iestājās 1919 .gadā.

Šī mācību grāmata, kurā ir ieraksts krievu valodā Pavel Stradiņ, atceļojusi uz Latviju kopā ar pašu Paulu vai to, atgriežoties Latvijā, atvedusi līdzi viņa māsa Minna.

Šādi jaunieguvumi ir īpaši vērtīgi, jo tie ir tā tiešā saikne ar ievērojamo Latvijas ārstu Paulu Stradiņu un to saglabājies ļoti maz.