Muzejā “Sēlija” tiek veikta krājuma priekšmetu digitalizācija

Krājuma priekšmetu digitalizācijaNo 10. līdz 12. jūnijam Viesītes muzejā “Sēlija” notiek krājuma priekšmetu digitalizācija, kuru sadarbībā ar muzeja darbiniekiem veic Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti.

Digitalizācija tiek veikta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros. Projekta laikā plānots digitalizēt 68 000 priekšmetu, kas atrodas Latvijas akreditēto muzeju krājumā.

Muzejs “Sēlija” ir viens no valsts akreditētajiem muzejiem, kas ir iesaistīts šajā projektā. No muzeja krājuma atlasīti 350 priekšmeti, kas nozīmīgi Sēlijas, Viesītes un šaursliežu dzelzceļa vēsturē. Apmēram puse no tiem ir dažādi vizuālie materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, pieraksti un gleznas. Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti ir nodrošināti ar augstas kvalitātes tehniku, kas ļauj veikt uzdevumus, ko nav iespējams paveikt muzejā ikdienā. Procesa laikā tiek skenēti visdažādākā veida un izmēra priekšmeti, kvalitatīvi fotografētas gleznas un paveikti citi nozīmīgi uzdevumi.

Muzeja priekšmetu digitalizācijas rezultātā fotogrāfijas tiks pievienotas metadatiem Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā. Tas ļaus ikvienam iegūt pilnvērtīgu informāciju par Latvijas muzejos glabātajiem priekšmetiem, nedodoties uz muzeju krātuvēm. Šie dati ikvienam būs ērti pieejami tiešsaistē adresē www.nmkk.lv.

Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas valsts. Projekts noris četrus gadus līdz 2021. gada 22. septembrim visā Latvijā.

 

Projekta norises laikā Viesītes muzejs “Sēlija” apmeklētājiem slēgts – Mazā Bānīša parks 11. jūnijā, bet Paula Stradiņa skola 11. un 12. jūnijā.