Novembra mēneša priekšmets – fotogrāfija (11, 2023)

Fotogrāfija

Fotogrāfiju uzņēmis  Pēteris Grundmanis Viesītes krājaizdevu sabiedrības nama telpās (tagad Viesītes Mūzikas un mākslas skola) 1937. gada 31. oktobrī.  Fotogrāfijā redzami Viesītes mazpulka teātra izrādes “Ķirmjgrauzis un viņa bērni” (Mildas Priedulājas luga) dalībnieki uz skatuves. Izrādē piedalās skolēni gan no Viesītes pilsētas pamatskolas, gan Viesītes pagasta 6 kl.  pamatskolas: Edgars Mūrnieks, Leonīds Šomka, Vilma Kalniņa, Lidija Anģēna, Dzidra Bagātā, Zelma Nabadziņa, Zelma Pīrāga, Berta Kastaine, Irma Salna, Ilga Strēlniece, Rasma Jansone, Herta Ābols, Zenta Babre, Austris Malcis, Arvīds Zakus, Osvalds Kastainis, Velta Kastaine, Ausma Osīte, Dzidra Kalniņa un citi. Attēla centrā Viesītes pagasta 6 kl.  pamatskolas pārzinis un mazpulka vadītājs, ar 5. šķiras Triju Zvaigzņu ordeni apbalvotais K. R. Nāburgs, izrādes režisors A. Jansons, skolotāji Z. Pupiks un P. Lejiņa.

Izmantotie vēstures avoti: Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte.
Izmantotie tīmekļa resursi: Latvijas Nacionālās bibliotēkas, digitālā periodisko izdevumu bibliotēka www.periodika.lv