Par muzeju

Viesītes muzejs „Sēlija” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā, dibināta ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000. gada 5. jūlija lēmumu.

 

Muzeja misija

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes apkārtnes un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

Muzeja darbības virzieni

• Krājuma politikas īstenošana;
• Komunikācijas darbs ar sabiedrību;
• Sēlijas un Viesītes kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs;
• Viesītes apkārtnes kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana;
• Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana;
• Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana;
• Tūrisma pakalpojumu sniegšana.

 

Muzeja juridiskā adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte, LV-5237

Muzeja administrācijas faktiskā adrese: Peldu iela 2, Viesīte, LV-5237

E-pasts: info[et]muzejsselija.lv (muzejs); tip[et]edu.jekabpils.lv (tūrisma informācija)
Tālrunis: +371 29116334 (muzejs); +371 28681126 (tūrisma informācija)

Darbinieku kontakti šeit.

 

Rekvizīti:

Viesītes muzejs “Sēlija”

Maksātājs:
“Jēkabpils novada pašvaldība”

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Reģistrācijas numurs: 90000024205
PVN reģistrācijas numurs: LV90000024205


AS „SEB BANKA”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793


AS „Citadele–banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV29PARX0001051430001


AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV75HABA0001401057077


AS „Luminor banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV22RIKO0002013192223