Krājums

Viesītes muzeja krājumu veido vairāk nekā 7 000 priekšmetu. To veido iespieddarbi, fotogrāfijas, dažāda veida dokumenti, tekstilijas un ar dzelzceļu saistīti priekšmeti, kas raksturo Viesītes pilsētas un Sēlijas vēsturiskās zemes vēsturi.

Pieteikumu Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma izmantošanai varat lejupielādēt šeit.