Sēlijas fakti

Nozīmīgākās personības, vietas un notikumi Sēlijas un Viesītes vēsturē.

Janvāris

Notikumi

♦ 1906. gada  21. janvārī Viesītes ezera galā, silā nošauti revolucionāri Jūlijs Dievkociņš, Jurģis Brunovskis un Pēteris Balodis.
♦ 1989. gada 26. janvārī Viesītē Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā pie piemiņas akmens mastā pirmo reizi pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

Dzimuši

♦ 1940. gada 6. janvārī Ilūkstes apriņķa Asares pagastā dzimis mākslinieks Valdis Kupris.
♦ 1951. gada 12. janvārī Jaunjelgavā dzimis latviešu aktieris Jānis Skanis.
♦ 1876. gada 13. janvārī Dignājas pagasta Jaunzemjos dzimis rakstnieks un prozaiķis Jānis Akuraters.
♦ 1896. gada 17. janvārī Viesītē dzimis ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, veselības aprūpes organizētājs un sabiedriskais darbinieks profesors Pauls Stradiņš.
♦ 1919. gada 26. janvārī Jēkabpilī dzimis tēlnieks, Raiņa pieminekļa Esplanādē autors Laimonis Blumbergs.
♦ 1899. gada 27. janvārī dzimis tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899 -1972), Viesītes Atbrīvošanas pieminekļa (Viesītes Brīvības pieminekļa) meta akvarelī autors.
♦ 1912. gada 31. janvārī Neretas pagasta Šausmānu mājās dzimusi dzejniece Velta Toma.

Februāris   

Notikumi

♦ 1928. gada 7. februārī Viesītei piešķirts pilsētas statuss. Tiek nolasīts valdības rīkojums par pilsētas tiesību piešķiršanu.
♦ 1670. gada 12. februārī Jēkabpils (Jēkabmiests) iegūst pilsētas tiesības.
♦ 1922. gada 20. februārī Viesītē darbu uzsāka izglītības biedrība „Ausma”, kurai bija liela nozīme kultūras dzīves organizēšanā.
♦ 1923 . gada 20. februārī Eķengrāves Ratniekos atvērta Eķengrāves miesta pamatskolu. Skolas pārzinis Vilhelms Krēlis

Dzimuši

♦ 1883. gada 14. februārī Jaunjelgavā dzimis inžinieris un valstsvīrs Teodors Hermanovskis.
♦ 1919. gada 16. februārī Pļaviņās dzimis Voldemārs Spārniņš (1919 – 1979), sporta treneris, fizkultūras skolotājs Viesītes vidusskolā ( 1948-1979). Viņa vārdā nosaukti volejbola mači – Spārniņa kauss.
♦ 1928. gada 24. februārī Kaplavā dzimis Arkādijs Kasinskis (1928 – 1991),  mākslas vēsturnieks, Viesītes vidusskolas zīmēšanas un rasēšanas skolotājs (1950 – 1975). Viņa vārdā nosaukts apbalvojums skolu audzēkņiem – Arkādija Kasinska balva.

Marts

Notikumi

♦ 2003. gada marta sākumā pēc 30 gadu stāvēšanas uz sliedēm no bijušā Viesītes dzelzceļa stacijas laukuma Mazais bānītis aiztransportēts uz vagonu depo ēku restaurācijai.
♦ 1989. gada 12. martā viesītieši piedalījās LTF rīkotajā manifestācijā Rīgā Komjaunatnes krastmalā.
♦ 1989. gada 17. marts – priekšvēlēšanu kampaņa Viesītē. Viesītiešu tikšanās ar LTF atbalstīto deputātu kandidātu Vili Krūmiņu.
♦ 1949. gada 25. marta vakarā no laukuma pie Viesītes 7-gadīgās skolas ( pagastskolas) un internāta tiek organizēta apkārtējo pagastu iedzīvotāju deportācija uz Sibīriju. No Viesītes izsūtīti 10 iedzīvotāji, no Viesītes pagasta – 77, no Vārnavas – 21, no Elkšņiem -48, no Saukas – 151, no Rites - 35.
♦ 1989. gada 25. marts - pirmo reizi Trešās atmodas laikā pie Latvijas Valsts karoga pilsētas centrā notiek sēru mītiņš komunisma represēto piemiņai.

Dzimuši

♦ 1952. gada 9. martā dzimusi basketboliste Uļjana Semjonova, kas dzīvojusi Medumu pagastā.
♦ 1905. gada 31. martā Saukas pagasta Lejas Arendzānos dzimis ievērojamais latviešu komponists, pianists, Latvijas Valsts konservatorijas pedagogs Arvīds Žilinskis (1905- 1993).

Aprīlis

Notikumi

♦ 1954. gada 7. aprīlī izveido Viesītes mašīnu- traktoru staciju (MTS).
♦ 2006. gada 7. aprīlī notiek pirmā Viesītes muzeja „Sēlija” akreditācija, kas apstiprināta 12. aprīlī Kultūras ministrijā.
♦ 2012. gada 11. aprīlī Rīgas ostā ūdenī tiek nolaists pirmais Latvijā būvētais patruļkuģis, kam dots vārds „Viesīte”.
♦ 1931.gada 21. aprīlī Viesītes pagasta vecākais Voldemars Miezers nodibināja Viesītes mazpulku organizāciju.
♦ 1996. gada 23. aprīlī izveidota Viesītes televīzija, kas darbojās līdz 2008. gada aprīlim. 
♦ 2010. gada 27. aprīlī Viesītes muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā atklāj tekstildarbnīcu.
♦ 2002. gada 30. aprīlī Viesītes Kultūras pils kino-konferenču zālē tiek pasniegtas Barikāžu piemiņas zīmes.

Dzimuši

♦ 1896. gada 1. aprīlī Neretas pagasta Āniņos dzimis rakstnieks un literatūrkritiķis Jānis Veselis.
♦ 1904. gada 18. aprīlī Sēlpils pagasta Skudrās dzimis komponists un diriģents Pēteris Barisons.
♦ 1925. gada 20. aprīlī dzimis vēsturnieks Heinrihs Strods
♦ 1958. gada 26. aprīlī Viesītē dzimuši: dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un komponists, mūziķis un kultūras darbinieks Aigars Godiņš.

Maijs

Notikumi

♦ 1999. gada 1. maijā atklāj Kultūras pils koncertzāli
♦ 2004. gada 1. maijā – svinīga Eiropas Savienības karoga uzvilkšana Viesītē pie Kultūras pils.
♦ 2006. gada 20. maijā Viesītē notiek pirmais starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” pasākums – Veselības pārgājiens ar “Laupītāju nakti” uz Mīlestības saliņas.
♦ 1999. gada 21., 22.maijā – Sēļu I kongress Aknīstē un Viesītē. Sēlijas karoga iesvētīšana Sunākstes baznīcā.
♦ 2003. gada 22. maijā Viesītē notiek III Sēlijas kongress.
♦ 1996. gada 25. maijs – Sēļu gada noslēgums Viesītē, II Sēlijas sarunas, profesora Paula Stradiņa 100 gadu atcere.
♦ 2005. gada 26., 27.maijā – IV Sēlijas kongress Krustpilī, Sēlpilī.
♦ 1923. gada 28. maijs – Kārlis Ulmanis ierodas Eķengrāvē, lai dibinātu Zemgales lauksaimniecības biedrības nodaļu.
♦ 1999. gada 28. maijā Viesītes Kultūras pilī notiek Pašvaldību savienības 9. kongress, kurā piedalās arī Valsts prezidents Guntis Ulmanis.
♦ 2014. gada 30. maijā Viesītē notiek 7. Sēlijas kongress.
♦ 1986. gada 31. maijā pie ēkas Raiņa ielā 14, kur dzīvojusi Stradiņu ģimene, tiek atklāta piemiņas plāksne, tā atzīmējot 90 gadus profesoram Paulam Stradiņam.

Dzimuši

♦ 1950. gada 30. maijā Viesītē dzimusi māksliniece Ligita Caune.

Jūnijs

Notikumi

♦ 1995. gada 2. jūnijā Krustpils pilī notiek Sēlijai veltīta konference – I Sēlijas sarunas.
♦ 2016. gada 4. jūnijā Jaunjelgavā notiek 8. Sēlijas kongress.
♦ 1975. gada 8. jūnijā, atzīmējot komponista Arvīda Žilinska 70 dzīves un 50 darba gadus, pirmo reizi notiek „Dziesmotā diena Saukā”.
♦ 1937. gada 13. jūnijā visā Augšzemē pirmo reizi atzīmē šī novada Kultūras dienas.
♦ 2003. gada 14. jūnijā Viesītē atklāj piemiņas zīmi komunistiskā genocīda upuriem.
♦ 2002. gada jūnijā pirms Jāņiem iznāk pirmais izdevuma „Viesītes Vēstis” numurs. Redkolēģiju vada Līga Griškena.
♦ 2012. gada 27., 28. jūnijā Daugavpils novada Skrudalienas pagasta “Ilgās” notiek 6. Sēlijas kongress.

Dzimuši

♦ 1894. gada 14. jūnijā Rīgā dzimis Vilis Vilhelms Krēlis – pirmais Viesītes pamatskolas pārzinis (1923 - 1940).
♦ 1981. gada 19. jūnijā Viesītē dzimis aktieris un režisors Māris Korsiets.

Jūlijs

Notikumi

♦ 1921. gada 1. jūlijā Āžu miestam piešķirtas miesta pašvaldības tiesības ar nosaukumu Eķengrāves miests.
♦ 2021. gada 1. jūlijā spēkā stājas Latviešu vēsturisko zemju likums, kas apstiprina Sēliju kā vienu no vēsturiskajām zemēm blakus Vidzemei, Zemgalei, Kurzemei un Latgalei.
♦ 1949. gada 2. jūlijā notika Viesītes vidusskolas 1.izlaidums. Skolu beidza 17 absolventi. Klases audzinātāja skolotāja Zigrīda Celmiņa.
♦ 2000. gada 5. jūlijā dibināts Viesītes muzejs “Sēlija”. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņēma lēmumu “Par Viesītes novadpētniecības muzeja „Sēlija” dibināšanu un Nolikuma apstiprināšanu”. Ar 2006. gada 9. februāra lēmumu pieņemts muzeja nosaukums – Viesītes muzejs “Sēlija”.
♦ 1647. gada 14. jūlijā Jaunjelgavai tiek piešķirtas pilsētas tiesības.
1941. gada 19. jūlijs –Viesītes holokausta diena. Jūlijā apcietinātie ebreju tautības iedzīvotāji izmitināti Ļūdānu māju šķūnī. Ap 100 līdz 150 ebreju -vīrieši, sievietes, sirmgalvji, bērni - tika nošauti mežā.

Dzimuši

♦ 1988. gada 8. jūlijā Jēkabpilī dzimusi aktrise Dārta Daneviča.
♦ 1888. gada 18. jūlijā Eķengrāvē dzimis Kārlis Nīcis, Latvijas Nacionālās operas solists, dziedātājs un aktīvs sabiedrisks darbinieks Austrālijā. Miris 1985. gada 28. maijā trimdā.
♦ 1923. gada 24. jūlijā Neretā dzimis latviešu aktieris Jānis Kubilis.

Augusts 

Dzimuši

♦ 1895. gada 15. augustā Jēkabpilī dzimis rakstnieks un Latvijas Bruņoto spēku virsnieks Aleksandrs Grīns.
♦  1943. gada 19. augustā Neretā dzimis latviešu aktieris Rihards Rudāks.
♦  1877. gada 25. augustā Neretas pagasta Krodziņu mājās dzimis rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
♦  1714. gada 27. augustā Eglainē dzimis mācītājs, zinātnieks un filozofs Gothards Frīdrihs Stenders, saukts arī par Veco Stenderu.

Septembris

Notikumi

♦ 2019. gada 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Sēlijas diena, kas iepazīstina ar Sēlijas kultūru, vēsturiskās dzīves izpausmēm un vērtībām un personībām

Dzimuši

♦ 1865. gada 11. septembrī Dunavā dzimis rakstnieks un dzejnieks Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns.
♦ 1924. gada 17. septembrī Neretas pagasta Lielunķēnos dzimusi rakstniece Mirdza Kļava.
♦ 1953. gada 26. septembrī Jēkabpilī dzimis politiķis Aivars Lembergs.

Oktobris

Dzimuši

1927. gada 30. oktobrī Mēmeles pagastā dzimusi pētniece un rakstniece Lūcija Ķuzāne.

Novembris

Notikumi

♦ 1991. gada 14. novembrī Aknīste iegūst pilsētas tiesības.

Dzimuši

♦ 1982. gada 2. novembrī Neretā dzimusi operdziedātāja Elīna Šimkus.
♦ 1937. gada 13. novembrī Zalvē dzimis dzejnieks un literatūrkritiķis Imants Auziņš.

Decembris

Dzimuši

♦  1933. gada 10. decembrī dzimis akadēmiķis Jānis Stradiņš.
♦ 1866. gada 12. decembrī Saukā dzimis Latvijas fotogrāfijas pamatlicējs Mārtiņš Buclers.
♦ 1995. gada 16. decembrī dzimis rallijkrosa braucējs un Pasaules rallijkrosa čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Reinis Nitišs.
♦ 1970. gada 30. decembrī Jēkabpilī dzimis latviešu aktieris Artis Robežnieks.