Sēlijas fakti

Nozīmīgākās personības, vietas un notikumi Sēlijas un Viesītes vēsturē.

Janvāris

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1906. gada  21. janvārī Viesītes ezera galā, silā nošauti revolucionāri Jūlijs Dievkociņš, Jurģis Brunovskis un Pēteris Balodis.
♦ 1989. gada 26. janvārī Viesītē Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā pie piemiņas akmens mastā pirmo reizi pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.
♦ 1927. gada 27. janvārī Ilūkstē notiek jaunuzceltās pamatskolas ēkas iesvētīšanas mītiņš, kurā piedalās tā brīža Latvijas Republikas Izglītības ministrs Rainis.

Dzimuši

♦ 1940. gada 6. janvārī Ilūkstes apriņķa Asares pagastā dzimis mākslinieks Valdis Kupris.
♦ 1951. gada 12. janvārī Jaunjelgavā dzimis latviešu aktieris Jānis Skanis.
♦ 1876. gada 13. janvārī Dignājas pagasta "Jaunzemjos" dzimis rakstnieks un prozaiķis Jānis Akuraters.
♦ 1896. gada 17. janvārī Viesītē dzimis ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, veselības aprūpes organizētājs un sabiedriskais darbinieks profesors Pauls Stradiņš.
♦ 1899. gada 27. janvārī dzimis tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899 -1972), Viesītes Atbrīvošanas pieminekļa (Viesītes Brīvības pieminekļa) meta akvarelī autors.
♦ 1912. gada 31. janvārī Neretas pagasta "Šausmānu" mājās dzimusi dzejniece Velta Toma.

Februāris   

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1928. gada 7. februārī Viesītei piešķirts pilsētas statuss. Tiek nolasīts valdības rīkojums par pilsētas tiesību piešķiršanu.
♦ 1922. gada 20. februārī Viesītē darbu uzsāka izglītības biedrība „Ausma”, kurai bija liela nozīme kultūras dzīves organizēšanā.
♦ 1923 . gada 20. februārī Eķengrāves (tagad Viesītes) "Ratniekos" atvērta Eķengrāves miesta pamatskolu. Skolas pārzinis Vilhelms Krēlis.

Dzimuši

♦ 1883. gada 5. februārī Saukas pagastā dzimis Jānis Luters, sociāldemokrāts, profesionāls revolucionārs, bijis starptautiskās komunistu organizācijas "Komunistiskā Internacionāle" Latvijas pārstāvis.
♦ 1861. gada 7. februārī Neretas pagasta "Stanānu" mājās dzimis etnogrāfs, folklorists, latviešu tautastērpu pētnieks Mikus Skruzītis. Vācis un publicējis Sēlijas etnogrāfiskos materiālus.
♦ 1883. gada 14. februārī Jaunjelgavā dzimis inženieris, valstsvīrs un pirmais satiksmes un darba ministrs Teodors Hermanovskis.
♦ 1919. gada 16. februārī Pļaviņās dzimis Voldemārs Spārniņš (1919 – 1979), sporta treneris, fizkultūras skolotājs Viesītes vidusskolā ( 1948-1979). Viņa vārdā nosaukti volejbola mači – Spārniņa kauss.
♦ 1928. gada 24. februārī Kaplavā dzimis Arkādijs Kasinskis (1928 – 1991),  mākslas vēsturnieks, Viesītes vidusskolas zīmēšanas un rasēšanas skolotājs (1950 – 1975). Viņa vārdā nosaukts apbalvojums skolu audzēkņiem – Arkādija Kasinska balva.
♦ 1895. gada 28. februārī Gārsenes pagastā dzimis Jānis Teodors Indāns (1895 – 1991), Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, Latvijas Aviācijas pulka komandieris, ģenerālis. Pēc viņa iniciatīvas uzcelts piemineklis Augšzemes partizāniem Asarē un Bebrenē.

Marts

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 2003. gada marta sākumā pēc 30 gadu stāvēšanas uz sliedēm no bijušā Viesītes dzelzceļa stacijas laukuma Mazais bānītis aiztransportēts uz vagonu depo ēku restaurācijai.
♦ 2021. gada 19. martā uzņēmumu reģistrā ierakstīta biedrība "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"".
♦ 1949. gada 25. marta vakarā no laukuma pie Viesītes 7-gadīgās skolas ( pagastskolas) un internāta tiek organizēta apkārtējo pagastu iedzīvotāju deportācija uz Sibīriju. No Viesītes izsūtīti 10 iedzīvotāji, no Viesītes pagasta – 77, no Vārnavas – 21, no Elkšņiem -48, no Saukas – 151, no Rites - 35.
♦ 2013. gada 25. martā reģistrēts Skrudalienas pagasta ģerbonis – dalīts pēdā ar viļņotu griezumu: sudrabs un zils. Augšējā laukā čemurziežu dižtaurenis dabiskās krāsās.
♦ 1989. gada 25. martā pirmo reizi Trešās atmodas laikā pie Latvijas Valsts karoga Viesītes centrā notiek sēru mītiņš komunisma represēto piemiņai.

Dzimuši

♦ 1952. gada 9. martā Zarasos dzimusi basketboliste Uļjana Semjonova, īstajā vārdā Iulijaka Semjonova, augusi Medumu pagasta krievu vecticībnieku ģimenē.
♦ 1989. gada 12. martā Elkšņu pagasta "Kristūžos" dzimis Mārtiņš Pīrāgs (1890—1968), artilērists, Latvijas armijas Latgales partizānu pulka virsseržants, vēlāk mežsargs.
♦ 1883. gada 14. martā Biržu pagasta "Zānos" dzimis Juris Ķērmanis (1883-1937), latviešu jurists un politiķis, Latvijas Satversmes sapulces deputāts.
♦ 1913. gada 22. martā Mazzalves pagasta "Puršēnos" dzimis Valdis Grīnvalds (1913—1996), latviešu robežsargs (viens no diviem Masļenku robežincidentā dzīvi palikušajiem Latvijas robežsargiem). Vēlāk trimdā dibinājis pirmo "Daugavas Vanagu" apvienību ASV Rietumkrastā, Kalifornijā.
♦ 1890. gada 23. martā Biržu pagasta "Ziedos" dzimis Jānis Grīns (1890-1966), rakstnieks, AS „Valters un Rapa” līdzvadītājs, žurnāla „Daugava” redaktors.
♦ 1905. gada 31. martā Saukas pagasta "Lejas Arendzānos" dzimis ievērojamais latviešu komponists, pianists, Latvijas Valsts konservatorijas pedagogs Arvīds Žilinskis (1905-1993).

Aprīlis

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 2006. gada 7. aprīlī notiek pirmā Viesītes muzeja „Sēlija” akreditācija, kas apstiprināta 12. aprīlī Kultūras ministrijā.
♦ 2012. gada 11. aprīlī Rīgas ostā ūdenī tiek nolaists pirmais Latvijā būvētais patruļkuģis, kam dots vārds „Viesīte”.
♦ 1931.gada 21. aprīlī Viesītes pagasta vecākais Voldemars Miezers nodibināja Viesītes mazpulku organizāciju.
♦ 1996. gada 23. aprīlī izveidota Viesītes televīzija (vēlāk Sēlijas novada televīzija), kas darbojās līdz 2008. gada aprīlim. 
♦ 2010. gada 27. aprīlī Viesītes muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā atklāj amatniecības centra tekstildarbnīcu.
♦ 2002. gada 30. aprīlī Viesītes Kultūras pils kino-konferenču zālē tiek pasniegtas Barikāžu piemiņas zīmes.

Dzimuši

♦ 1896. gada 1. aprīlī Neretas pagasta "Āniņos" dzimis rakstnieks un literatūrkritiķis Jānis Veselis.
♦ 1877. gada 8. aprīlī Biržu pagasta "Bullīšos" dzimis dzejnieks, rakstnieks Fallijs, īstajā vārdā Konrāds Bullāns (1877-1915).
♦ 1882. gada 15. aprīlī Rites pagastā, Kroņa Susējas muižā dzimis Kurts fon Štempels (1882-1945), vācbaltiešu jurists, vairāku Vācijas apriņķu landrāts (apriņķa augstākā amatpersona).
♦ 1904. gada 18. aprīlī Sēlpils pagasta "Skudrās" dzimis komponists un diriģents Pēteris Barisons.
♦ 1925. gada 20. aprīlī Dvietes pagasta "Strazdiņos" dzimis vēsturnieks Heinrihs Strods.
♦ 1958. gada 26. aprīlī Viesītē dzimuši dvīņubrāļi dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un komponists, mūziķis un kultūras darbinieks Aigars Godiņš.

Maijs

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1999. gada 1. maijā Viesītē atklāj Kultūras pils koncertzāli (tagad Viesītes kultūras centrs "Sēlija").
♦ 2004. gada 1. maijā – svinīga Eiropas Savienības karoga uzvilkšana Viesītē pie Kultūras pils.
♦ 2021. gada 14. maijā Seces pagastā ar aizsardzības ministra Arta Pabrika piedalīšanos atklāts atjaunotais Strūves ģeodēziskā loka punkts “Bristene”.
♦ 2006. gada 20. maijā Viesītē notiek pirmais starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” pasākums – Veselības pārgājiens ar “Laupītāju nakti” uz Mīlestības saliņas.
♦ 1999. gada 21., 22.maijā – Sēļu I kongress Aknīstē un Viesītē. Sēlijas karoga iesvētīšana Sunākstes baznīcā.
♦ 2003. gada 22. maijā Viesītē notiek III Sēlijas kongress.
♦ 1996. gada 25. maijs – Sēļu gada noslēguma pasākums Viesītē, II Sēlijas sarunas, profesora Paula Stradiņa 100 gadu atcere.
♦ 2005. gada 26., 27.maijā – IV Sēlijas kongress Krustpilī, Sēlpilī.
♦ 1923. gada 28. maijs – Kārlis Ulmanis ierodas Eķengrāvē (tagad Viesītē), lai dibinātu Zemgales lauksaimniecības biedrības nodaļu.
♦ 1999. gada 28. maijā Viesītes Kultūras pilī notiek Pašvaldību savienības 9. kongress, kurā piedalās arī Valsts prezidents Guntis Ulmanis.
♦ 1998. gada 29. un 30. maijā notiek pirmie Aknīstes pilsētas svētki, pieminot 700 gadus kopš Aknīste pieminēta rakstos.
♦ 2014. gada 30. maijā Viesītē notiek 7. Sēlijas kongress.
♦ 1991. gada 30. maijā Aknīstes pilsētciemata padomes deputāti lemj par pilsētas statusa iegūšanu.
♦ 1986. gada 31. maijā Viesītē pie ēkas Raiņa ielā 14, kur dzīvojusi Stradiņu ģimene, tiek atklāta piemiņas plāksne, tā atzīmējot 90 gadus profesoram Paulam Stradiņam.
♦ 2022. gada 31. maijā Valsts heraldikas komisijas izbraukuma sēdē Ilūkstē pirmo reizi tika prezentēts Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis – sarkanā laukā pretēji pagriezts ejošs sudraba staltbriedis.

Dzimuši

♦ 1895. gada 14. maijā Saukas pagasta Dzērves muižas "Bokās" dzimis Kārlis Avens (1895—1958), kara artilērists, Latvijas armijas Latgales artilērijas pulka kaprālis.
♦ 1920. gada 16. maijā Rites pagasta "Čirkūnos" dzimis lietuviešu hidrobūvniecības inženieris. ASV lietuviešu sabiedrisks darbinieks. Projektējis hidrotehnikas būves ASV, Saūda Arābijā un Paragvajā.
♦ 1889. gada 18. maijā Dignājas pagasta Spuldzenieku "Dardzānos" dzimis Pēteris Dardzāns (1889-1985), latviešu strēlnieku virsnieks Krievijas armijā, Troickas bataljona komandieris Krievijas pilsoņu kara laikā, vēsturisko rakstu krājuma "Latviešu Strēlnieks" 7 sējumu redaktors.
♦ 1950. gada 30. maijā Viesītē dzimusi māksliniece Ligita Caune.

Jūnijs

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1995. gada 2. jūnijā Krustpils pilī notiek Sēlijai veltīta konference – I Sēlijas sarunas.
♦ 2016. gada 4. jūnijā Jaunjelgavā notiek 8. Sēlijas kongress.
♦ 1937. gada 6. jūnijā iesvētīta jaunuzceltā Elkšņu pamatskolas ēka (skola slēgta 2009. gadā).
♦ 1975. gada 8. jūnijā Saukā, atzīmējot komponista Arvīda Žilinska 70 dzīves un 50 darba gadus, pirmo reizi notiek „Dziesmotā diena Saukā”.
♦ 1937. gada 13. jūnijā ielikts pamatakmens Aknīstes skolas ēkai, kas pabeigta 1939. gadā.
♦ 1937. gada 13. jūnijā visā Sēlijā pirmo reizi atzīmē Augšzemes novada Kultūras dienas.
♦ 2003. gada 14. jūnijā Viesītē atklāj piemiņas zīmi komunistiskā genocīda upuriem.
♦ 2002. gada jūnijā pirms Jāņiem iznāk pirmais izdevuma „Viesītes Vēstis” numurs. Redkolēģiju vada Līga Griškena.
♦ 2012. gada 27., 28. jūnijā Daugavpils novada Skrudalienas pagasta “Ilgās” notiek 6. Sēlijas kongress.

Dzimuši

♦ 1894. gada 14. jūnijā Rīgā dzimis Vilis Vilhelms Krēlis – pirmais Viesītes pamatskolas pārzinis (1923 - 1940).
♦ 1951. gada 19. jūnijā Bebrenes pagastā dzimis uzņēmējs, politiķis, bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts, ilggadējs Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.
♦ 1981. gada 19. jūnijā Viesītē dzimis Daugavpils teātra aktieris un režisors Māris Korsiets.
♦ 1927. gada 20. jūnijā Jaunjelgavā dzimis teātra un kino aktieris Vaironis Jakāns (1927-2008).
♦ 1891. gada 24. jūnijā  Saukas pagasta "Klūgu" mājās dzimis Kristaps Krišs Upelnieks (1891-1944). Otrā pasaules kara militārā formējuma "Kureļa grupa" štāba priekšnieks, Latvijas Centrālās padomes Militāras komisijas faktiskais vadītājs.
♦ 1927. gada 26. jūnijā Zasas pagastā dzimis Krišjānis Ļūļaks (1883—1981), Krievijas impērijas armijas virsnieks, vēlāk Latvijas Bruņoto spēku virsnieks.

Jūlijs

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1921. gada 1. jūlijā Āžu miestam (tagad Viesītei) piešķirtas miesta pašvaldības tiesības ar nosaukumu Eķengrāves miests.
♦ 2021. gada 1. jūlijā spēkā stājas Latviešu vēsturisko zemju likums, kas apstiprina Sēliju  kā vienu no vēsturiskajām zemēm blakus Vidzemei, Zemgalei, Kurzemei un Latgalei.
♦ 1949. gada 2. jūlijā notika Viesītes vidusskolas 1. izlaidums. Skolu beidza 17 absolventi. Klases audzinātāja skolotāja Zigrīda Celmiņa.
♦ 2000. gada 5. jūlijā dibināts Viesītes muzejs “Sēlija”. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņēma lēmumu “Par Viesītes novadpētniecības muzeja „Sēlija” dibināšanu un Nolikuma apstiprināšanu”. Ar 2006. gada 9. februāra lēmumu pieņemts muzeja nosaukums – Viesītes muzejs “Sēlija”.
♦ 1647. gada 14. jūlijā Jaunjelgavai tiek piešķirtas pilsētas tiesības.
♦ 2020. gada 18. jūlijā Jaunjelgavā, Liepu ielā 12A, atklāj multifunkcionālo asfalta velotrasi (pump track) – tobrīd vienu no modernākajām Baltijā.
1941. gada 19. jūlijs Viesītē Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā mežā aiz bijušajām Ļūdānu mājām nošauti ap 150 Viesītes ebreju.
1941. gada 20. jūlijā Subatē Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā sākās ebreju aresti un nošaušana.
2022. gada 23. jūlijā Sēlpils  pagasta Zvejnieklīcī norisinājās 8. tautas mākslas svētki "Sēlija rotā", kas pirmo reizi oficiāli pārsaukti par Sēlijas Dziesmu un deju svētkiem "Sēlija rotā".
2022. gada 26. jūlijā Dignājas pagasta Vandānos, atpūtas vietā pie Daugavas, pirmo reizi svinīgi mastā pacelts Sēlijas karogs un atklāta Sēlijas kopienu identitātes zīme "Šeit dzīvo sēļu cilts".
2020. gada 29. jūlijā Zasā pie amatniecības centra "Rūme" notika pirmais Sēlijas tūrisma tirgus.

Dzimuši

♦ 1915. gada 5. jūlijā Neretas pagasta "Bērziņu" mājās dzimusi Valerija Mundure, pazīstama kā Marta Skuja, rakstniece, nacionālās pretošanās kustības vadītāja Sēlijā un Latgalē.
♦ 1888. gada 18. jūlijā Eķengrāvē dzimis Kārlis Nīcis, Latvijas Nacionālās operas solists, dziedātājs un aktīvs sabiedrisks darbinieks Austrālijā. Miris 1985. gada 28. maijā trimdā.
♦ 1923. gada 24. jūlijā Neretā dzimis latviešu aktieris Jānis Kubilis.
♦ 1885. gada 26. jūlijā Ērberģes "Āženiekos" dzimis latviešu operdziedātājs Ādolfs Kaktiņš.
♦ 1929. gada 27. jūlijā Bebrenes pagastā dzimis Alberts Varslavāns, Latvijas vēsturnieks, zinātņu doktors, bijis Latvijas Universitātes prorektors zinātniskajā darbā.

Augusts 

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1941. gada 7. augustā Jaunjelgavā Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 7 km aiz pilsētas, netālu no Totanskas kapsētas nošauti ap 500 ebreju.
♦ 2018. gada 18. augustā Esplanādē, Rīgas svētkos notika tirgus “Ražots Sēlijā”, kas pirmo reizi bija tik plaša Sēlijas amatnieku, mājražotāju un pašdarbības kolektīvu pārstāvniecība Rīgā.
♦ 2004. gada 25. augustā apstiprināts Medumu pagasta ģerbonis – zaļā laukā sudraba ozols ar divdesmit četrām lapām uz zelta četrkaļņa.

Dzimuši

♦ 1868. gada 10. augustā Saukas "Kalna krogā" dzimis Aleksandrs Dauge (1868—1937), pedagogs, publicists, izglītības ministrs, Latvijas Universitātes goda doktors.
♦ 1895. gada 15. augustā  Biržu pagasta "Ziedos" dzimis rakstnieks un Latvijas Bruņoto spēku virsnieks Aleksandrs Grīns (1895-1941). Romāna "Dvēseļu putenis" autors.
♦ 1943. gada 19. augustā Neretā dzimis latviešu aktieris Rihards Rudāks.
♦ 1869. gada 22. augustā Saukas "Kalna krogā" dzimis Pauls Dauge (1869—1946), zobārsts, grāmatu izdevējs, pēc viņa ierosmes 1922. gadā dibināts Maskavas Zobārstniecības institūts.
♦ 1877. gada 25. augustā Neretas pagasta "Krodziņu" mājās dzimis rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
♦ 1714. gada 27. augustā Eglainē dzimis mācītājs, zinātnieks un filozofs Gothards Frīdrihs Stenders, saukts arī par Veco Stenderu.
♦ 1936. gada 30. augustā Salas pagastā dzimis Ludis Skosta (1936-2009), Viesītes un Salas PSKP XXV konkresa padomju saimniecības direktors, vēlākās agrodirmas "Daugava" ģenerāldirektors, Latvijas Augstākās Padomes deputāts, Salas pagasta padomes priekšsēdētājs.

Septembris

Sēlijas fakti. 12 mēneši.Notikumi

♦ 2021. gada 25. septembrī Sēlpils pagastā pie Strūves ģeodēziskā loka punkta "Dabors-kalns" atklāts Taborkalna skatu tornis.
♦ 2019. gada 28. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek Sēlijas diena, kas iepazīstina ar Sēlijas kultūru, vēsturiskās dzīves izpausmēm un vērtībām un personībām.
♦ 1998. gada 28. septembrī Daugavpils rajona Līdumnieku pagasts apvienots ar Daugavpils rajona Demenes pagastu, nosakot administratīvo centru Demenē.
♦ 1938. gada 30. septembrī reģistrēts Viesītes pilsētas ģerbonis – no kreisās šķelts ar zeltu un sarkanu, kreisās spāres veidā liktas piecas (3/2) ozolzīles — no viena uz otru.

Dzimuši

♦ 1865. gada 7. septembrī Zalves pagastā dzimis Jānis Ulpe (1907-1987), būvinženieris, pedagogs un šahists.
♦ 1865. gada 11. septembrī Dunavas pagasta Tadenavā dzimis rakstnieks un dzejnieks Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns.
♦ 1924. gada 17. septembrī Neretas pagasta "Lielunķēnos" dzimusi rakstniece Mirdza Kļava (1924-2019), dzimusi Dāboliņa, vairāk nekā 10 iecienītu bērnu grāmatu autore.

Oktobris

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 2015. gada 2. oktobrī Aknīstē, veikala telpās Skolas ielā 5 atklāj pirmo bankomātu pilsētā, kas pieder "Swedbank".
♦ 1829. gada 13. oktobrī Vārnavas pagastā pie Sunākstes mācītājmuižas iesvētīta tagadējā Sunākstes luterāņu baznīca.
♦ 1938. gada 17. oktobrī uzsāktas mācības jaunuzceltajā Skrudalienas Valsts pamatskolā. četrstāvu celtni iesāka būvēt 1936. gada 4. oktobrī.
♦ 2019. gada 17. oktobrī Biržos, ceļa P75 malā, atklāj piemiņas stēlu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem no Biržiem, Salas un Sēlpils apkārtnes.
♦ 2021. gada 22. oktobrī tiešsaistē notika pirmais Sēlijas nevalstisko organizāciju forums, kurā 26 Sēlijas kopienas saņēma identitātes zīmes.
♦ 2020. gada 23. oktobrī Jaunjelgavā atklāts piemineklis valstsvīram, pirmajam Latvijas Republikas satiksmes un darba ministram Teodoram Hermanovskim.
♦ 2013. gada 24. oktobrī reģistrēts Sventes pagasta ģerbonis – zilā laukā sudraba zvans.
♦ 1936. gada 30. oktobrī Neretā iesvētīta jaunā pamatskolas ēka Dzirnavu ielā 4, kopš 1945. gada Neretas vidusskola.
♦ 1925. gada 31. oktobrī reģistrēts Ilūkstes pilsētas ģerbonis – melnā laukā pakaļkājās saslējies sudraba zirgs.
♦ 1925. gada 31. oktobrī reģistrēts Jaunjelgavas pilsētas ģerbonis – sudraba laukā sarkans grifs ar zelta mēli un nagiem.
♦ 1925. gada 31. oktobrī reģistrēts Subates pilsētas ģerbonis – sudraba laukā zaļa egle.

Dzimuši

1927. gada 30. oktobrī Mēmeles pagasta Medņu (Gricgales) krogā dzimusi novadpētniece un rakstniece Lūcija Ķuzāne.
1878. gada 22. oktobrī Elkšņu pagastā dzimis Jānis Kaminskis (1878-1942), būvinženieris, Valsts kontrolieris un finanšu ministrs, viens no latviešu studentu korporācijas "Talavija" dibinātājiem.

Novembris

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 2017. gada 2. novembrī Jaunjelgavā pie Daugavas atklāj Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltīto piemiņas zīmi – stēlu.
♦ 2017. gada 5. novembrī Ilūkstē atklāts jaunuzceltais sporta centrs ar peldbaseinu un rekonstruētais stadions, kur notiek Ilūkstes Sporta skolas treniņi.
♦ 1991. gada 14. novembrī Aknīste iegūst pilsētas tiesības.
♦ 1904. gada 11. novembrī atklāta regulāra satiksme dzelzceļa līnijā Jelgava-Krustpils.
♦ 2018. gada 11. novembrī Viesītē pretim Svētā Franciska katoļu baznīcai atklāj piemiņas stēlu 17 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem no Saukas, Rites, Elkšņu un Viesītes apkārtnes.
♦ 2018. gada 11. novembrī Ilūkstē pie Ilūkstes Kultūras centra Brīvības ielā atklāj 3 piemiņas stēlas vēsturiskā Ilūkstes apriņķa 35 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
♦ 2019. gada 11. novembrī Kalna pagastā pie Sūpes purva atklāts informatīvais stends Indāna-Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem. Atklāšanā piedalījās arī izdzīvojusī grupas dalībniece, nacionālā partizāne Hilda Miezīte (Vietniece).
♦ 2021. gada 11. novembrī Mazzalves pagasta Ērberģē atklāj piemiņas stēlu brīvības cīnītājiem — Lāč­plēša Kara ordeņa kavalieriem.

Dzimuši

♦ 1982. gada 2. novembrī Neretā dzimusi operdziedātāja Elīna Šimkus.
♦ 1937. gada 13. novembrī Zalves "Auziņos" dzimis dzejnieks un literatūrkritiķis Imants Auziņš (1937-2013).
♦ 1874. gada 18. novembrī Jaunjelgavas ebreju ģimenē dzimis Jakobs Gudeils Lipmans (1874-1939), augsnes mikrobioloģijas pamatlicējs, izveidojis Ratgera universitātes (ASV) lauksaimniecības koledžu.
♦ 1934. gada 19. novembrī Ilūkstē dzimis katoļu bīskaps Jānis Purvinskis (1934-2021), kopš 1991. gada bijis Žitomiras-Kijevas diecēzes bīskaps.
♦ 1870. gada 20. novembrī Mazzalves pagasta Vecmēmeles muižā dzimis Teodors Brazis (1870-1930), lietuviešu katoļu mācītājs, komponists un folkloras vācējs. Savācis apmēram 2000 lietuviešu tautasdziesmas, no kurām 150 harmonizējis.
♦ 1844. gada 23. novembrī Biržos dzimis Kārlis Augusts Līventāls (1844-1900), Rīgas Politehniskās augstskolas tautsaimniecības profesors un direktors. Dzimis dzejnieka Anša Līventāla ģimenē.
♦ 1889. gada 23. novembrī Dignājas "Slīderos" dzimis Alfrēds Goba, literatūras vēsturnieks un kritiķis.20. gs. 20. un 30. gados publicējis vairāk nekā 1000 rakstu un recenziju par latviešu literatūru, vairāku grāmatu autors. 
♦ 1866. gada 24. novembrī Saukas pagasta "Caunānos" dzimis Mārtiņš Bruņenieks (1866-1950), filologs, mitoloģijas pētnieks, vairāku mācību grāmatu autors.
♦ 1884. gada 30. novembrī Subatē  dzimis Armīns fon Gerkāns (1884-1969), vācbaltiešu izcelsmes arheologs, kas pētījis Senās Romas celtnes Itālijā, Sīrijā, Irākā, Ēģiptē un Grieķijā.

Decembris

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1939. gada 3. decembrī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs iesvēta jaunuzcelto Viesītes Brīvības baznīcu.

Dzimuši

♦  1933. gada 10. decembrī Rites pagastā dzimis Andrievs Ezergailis (1933-2022), ASV latviešu vēsturnieks, viens no zināmākajiem latviešu vēsturniekiem pasaulē.
♦  1933. gada 10. decembrī Rīgā dzimis akadēmiķis Jānis Stradiņš, ārsta Paula Stradiņa dēls.
♦ 1866. gada 12. decembrī Saukas "Jučos" dzimis Latvijas fotogrāfijas pamatlicējs Mārtiņš Buclers.
♦ 1891. gada 12. decembrī Asares pagasta "Bancānos" dzimis latviešu dramaturgs, Maskavas latviešu teātra "Skatuve" direktors Roberts Bancāns (1891—1938).
♦ 1960. gada 13. decembrī Lietuvas Obeļos dzimis aktieris Jānis Reinis (1960-2016), audzis Subatē.
♦ 1942. gada 20. decembrī Viesītē dzimis Kārlis Greiškalns, politiķis, pedagogs, bijis izglītības un Zinātnes ministrs, Valmieras rajona padomes priekšsēdētājs un Valmieras mērs.