11. novembris Sēlijā

Nozīmīgākās personības, vietas un notikumi Sēlijas un Viesītes vēsturē.

Sēlijas fakti. 12 mēneši.

Notikumi

♦ 1904. gada 11. novembrī atklāta regulāra satiksme dzelzceļa līnijā Jelgava-Krustpils.
♦ 2018. gada 11. novembrī Viesītē pretim Svētā Franciska katoļu baznīcai atklāj piemiņas stēlu 17 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem no Saukas, Rites, Elkšņu un Viesītes apkārtnes.
♦ 2018. gada 11. novembrī Ilūkstē pie Ilūkstes Kultūras centra Brīvības ielā atklāj 3 piemiņas stēlas vēsturiskā Ilūkstes apriņķa 35 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
♦ 2019. gada 11. novembrī Kalna pagastā pie Sūpes purva atklāts informatīvais stends Indāna-Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem. Atklāšanā piedalījās arī izdzīvojusī grupas dalībniece, nacionālā partizāne Hilda Miezīte (Vietniece).
♦ 2021. gada 11. novembrī Mazzalves pagasta Ērberģē atklāj piemiņas stēlu brīvības cīnītājiem — Lāč­plēša Kara ordeņa kavalieriem.

Dzimuši

Svētku un piemiņas dienas

♦ Lāčplēša diena

Vārda dienas Latvijā

♦ Ojārs, Rainers, Nellija
Novembris Sēlijā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30.

Skatīt visus datumus