Paula Stradiņa skolā izstāde „100 mirkļi Latvijas veselībā”

Ārsti Rīgas pilsētas 1. slimnīcā.Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļā Paula Stradiņa skola līdz 13. jūlijam skatāma ceļojošā izstāde „100 mirkļi Latvijas veselībā”. Izstāde sniedz ieskatu Latvijas medicīnas aprūpē laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām.

Izstāde ir viens no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pērnajā gadā īstenotajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem. Izmantojot līdz šim nepublicētus muzeja krājuma materiālus, 100 fotogrāfijās ir vizualizēta Latvijas medicīna dažādos laika periodos, izceļot katra vēstures posma īpatnības.

Izstādes galvenais uzdevums ir sniegt skatītājam iespēju sajust medicīnas darbinieka un pacienta attiecību patieso būtību: tiesības saņemt un pienākums sniegt palīdzību, neatkarīgi no apstākļiem, karā vai mierā, nabadzībā vai bagātībā, neatkarīgi no pārliecības, vecuma, rases, nacionalitātes vai politiskās pārliecības. Lai uzsvērtu šo misiju, par centrālo caurviju tēlu visiem vēsturiskajiem periodiem ir kļuvusi medicīnas māsa, kuras sākotnējais nosaukums ir bijis žēlsirdīgā māsa.

Līdztekus ceļojošajai izstādei, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs izveidojis virtuālo enciklopēdiju „100 nozīmīgas personas medicīnas vēsturē”, kas ikvienam pieejama tiešsaistē. (ieverojamiemediki.lv). Enciklopēdijā ievietots apjomīgs foto materiālu klāsts no Medicīnas vēstures muzeja krājuma. Starp 100 Latvijas medicīnas personībām iekļauts arī Viesīte dzimušais ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks Pauls Stradiņš.

Izstāde apskatāma līdz 13. jūlijam muzeja darba laikā. Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa Paula Stradiņa skola iepazīstina ar Stradiņu dzimtas devumu Viesītē, kā arī Viesītes apkārtnes lauku medicīnas vēsturi. Tā izveidota bijušajā Eķengrāves pagastskolas ēkā, kurā kristīts un vēlāk arī mācījies profesors Pauls Stradiņš, kā vārdā nosaukta šī muzeja “Sēlija” nodaļa.

 

Foto no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma.