Sēlijas novadi piedalījās Rīgas svētkos ar tirdziņu “Ražots Sēlijā”

Esplanādē Rīgas svētkos satikās Latvijas novadi no Sēlijas, Vidzemes un Kurzemes. Sēlijas novadu Rīgas svētkos pārstāvēja septiņi novadi, kas apvienojušies Sēlijas novadu apvienībā zem vienota Sēlijas karoga – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi.

Tirdziņā “Ražots Sēlijā” piedalījās 25 amatnieki-mājražotāji. Viesītes novadu pārstāvēja z/s “Priekšāres” ar gardiem lauku sieriem, IK “Valerio” piedāvāja medu, Gita Kļaviņa plūškoku sīrupus un tēju, z/s “Vilciņi” dažādu olu asortus un “Grīvniekos” audzētus ķiplokus, bet rokdarbus biedrība “Zīle” izrādīja sēļu rakstus. Par tūrisma iespējām Sēlijas novados informēja Viesītes novada tūrisma informācijas punkts, kas atrodas Viesītes muzejā “Sēlija”. Paldies Viesītes bibliotēkai, ar kuras labvēlību rīdzinieki varēja iegūt pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes vēstis” dažādus numurus.

Tirdziņa laikā apmeklētājus priecēja Sēlijas četru novadu pašdarbības kolektīvi. Kā pasākuma dalībniekus, tā arī apmeklētājus ar apsveikuma vārdiem sveica Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Koncertu atklāja Aknīstes novada bērni ar burvīgiem latviešu un ārzemju klasiskās mūzikas priekšnesumiem. Jautro tirdziņa noskaņu radīja Neretas novada pašdarbības kolektīvu sniegumi. Īpaši emocionāla bija Mazzalves dziedātāju kopas „Mazzalve” dziesma par veco sēli. Dziesmas papildināja Pilskalnes dāmu deju kolektīva „Kamenes” un Mazzalves brīvā stila deju kopas „Mozaīka” raitais deju solis. Nākamās divas priekšnesumu stundas tika atvēlētas teātra mākslai. Salas novada Sēlpils kultūras nama amatierteātris „Ore” izrādīja P. Putniņa lugu „Paši pūta, paši dega”, režisore Anita Gerasimova, bet Ilūkstes novada Dvietes pagasta amatierteātris izrādīja A. Daudzvārdes lugu „Kā sēļu Jānis sievu meklēja”, režisore Virgīnija Fjodorova.

Pēc tirdziņa „Ražots Sēlijā” noslēguma, Sēlijas novadu tirgotāji atzina, ka tirgošanās esot bijusi veiksmīga. Rīdzinieki un Rīgas viesi labprāt iegādājās medu un dažādus bišu produktus, lauku sieru, melnā plūškoka sīrupu, dažādu olu asortus, ķiplokus, maizi un konditoreju. Tāpat, tika novērtēti Sēlijas novadu rokdarbnieku un mākslinieku darbi. Tirdziņa apmeklētāji iegādājās adījumus, tamborējumus, apgleznojumus, māla traukus, dekorus, suvenīrus un stikla rotas. Viesītes novada tūrisma punkts bija īpaši parūpējies par Sēlijas novadu tūrisma piedāvājumiem. Pasākuma apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties grāmatu „No Sēlijas pūra…” izspēlē, piedaloties viktorīnās par Sēlijas novadu kultūrvēsturi, tradīcijām un tūrisma objektiem.

Sagatavošanās darbi dalībai Rīgas svētkos sākās jau ziemā – pirms astoņiem mēnešiem. Tika veikts liels visu septiņu Sēlijas novadu kopdarbs, apzinot tirdziņa un priekšnesumu dalībniekus. Sarežģīto saskaņošanas un koordinācijas darbu ar Rīgas svētku rīkotājiem veica Salas novada projektu vadītāja, tirdziņa „Ražots Sēlijā” izpildproducente Ligita Kadžule. Rīgas svētku rīkotāji pateicās Sēlijas novadu apvienībai par dalību svētkos, novēlot tikties arī nākamajos svētkos.

 

Jolanta Grandāne, Salas novada sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Jānis Dzimtais, Viesītes novada tūrisma informācijas punkts