Septembra mēneša priekšmets – biļetes Viesīte – Siliņi un Siliņi – Viesīte (9; 2023)

Septembra mēneša priekšmets ir biļetes. Viena no tām pirkta maršrutā Viesīte -Siliņi 1942. gada 21. jūnijā, bet otra dzelzceļa maršrutā Siliņi – Viesīte 1948.gadā.  Otrā biļete drukāta krievu valodā, uz tās uzraksts:”Силини  – Виесите”.

Siliņu stacijas ēka ir saglabājusies līdz mūsdienām, būvēta 20.gs. 20. gados. Pieturvieta ierīkota 1919. gadā līdz ar līnijas pagarināšanu no Biržiem līdz Jēkabpilij. Tā bija  četrvirzienu mezgla stacija līnijā Jēkabpils-Siliņi-Viesīte-Nereta. Siliņos no 1923. gada bija arī savienojums ar dzelzceļa līnijām Siliņi -Geidāni – Aknīste un no 1933. gada Siliņi – Elkšņi (tikai meža materiālu izvešanai).

Siliņu stacijas ēka. 20.gs. 20./30. gadi. Attēls no Viesītes muzeja “Sēlija ” krājuma.

Dzelzceļa kustība  līnijā Siliņi – Viesīte notika līdz pat 1972. gadam, kad uzsāka sliežu ceļu demontāžu šajā līnijā. Starp stacijām Siliņi un Viesīte  bija stacijas Salas,  Zaķi un Jodeļi.

Viesītes stacijas laukums. No kreisās Viesītes stacija līdz 1944.g, stacijas bufete, dienesta dzīvojamā ēka – izmantota kā stacija no 1945.g. Foto no Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma.

Izmantotie vēstures avoti:Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte.