Viesītē 2. marta vakarā tiks veidots gaismas ceļš Ukrainas atbalstam

Viesītē 2. marta vakarā tiks veidots gaismas ceļš Ukrainas atbalstam

Paužot atbalstu Ukrainas tautai un valstij, Viesītē pie kultūras centra “Sēlija” 2022. gada 2. martā pulksten 18.00 notiks gaismas akcija. Iedzīvotāji aicināti līdzi ņemt svecītes.

Akcija vienlaikus notiks visā Jēkabpils novada teritorijā, tostarp arī Viesītes apkārtnes pagastos – Elkšņos pie baznīcas un pagastnama, Rites pagasta Cīruļos pie Latvijas kontūras, Saukas pagastā pie Saukas bibliotēkas, pie Saukas pagastnama Lonē un pie Lones tautas nama.