Viesītē atklās granīta stēlu Lāčplēšu piemiņai

“Atceries Lāčplēšus” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas aptver visus Latvijas novadus un ir ar paliekošu, uz nākotni vērstu vērtību. To izstrādājis un Latvijas sabiedrībai piedāvājis Aizsardzības ministrijas padotībā esošais Jaunsardzes un informācijas centrs. Projekta laikā tika apzinātas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biogrāfijas un veikts pētniecības darbs, konsultējoties ar Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts ekspertu un saskaņojot datus ar pašvaldībām. Viesītes novada pašvaldība ir to skaitā, kas atbalstīja šo projektu un atsaucās aicinājumam piedalīties stēlas* veida piemiņas zīmes sagatavošanā un uzstādīšanā, kas godina ar Lāčplēša Kara ordeņiem apbalvoto novadā dzimušo Latvijas Brīvības cīņu dalībnieku piemiņu.

Zinām, ka Lāčplēša Kara ordenis (LKO) bija Latvijas augstākais militārais apbalvojums laikā no 1920. līdz 1940. gadam. Dibināts 1920. gadā, Lāčplēša dienā. Ordeņa devīze – „Par Latviju”. LKO piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas un bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri bija devuši lielu ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu.

Pateicoties projektam, izstrādāts visā valstī vienots stēlas, tās pamatnes dizains un stēlas tehniskais projekts, izveidota Lāčplēša kara ordeņa atveida matrica. Jau no 2016. gada šādas stēlas kā Latvijas tautas pateicības zīmes cīnītājiem par Latvijas valsti tiek uzstādītas pašvaldību izvēlētās teritorijās. Stēlās iekalti un iegravēti attiecīgajās pašvaldībās apbedīto LKOK personu vārdi, uzvārdi, dzimšanas un miršanas gadi. Granīta stēla Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas saglabāšanai mūsu novadā tiks uzstādīta 11. novembrī Viesītē pie Simtgades ozoliem pretī jaunajai Svētā Franciska katoļu baznīcai. Te trīs ozolus iestādījām 2017. gada 4. maijā pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas – akcijas „Apskauj Latviju” aicinājuma. Tās laikā 45 Latvijas pierobežas pašvaldību teritorijās tika iestādīti 100 valsts simtgadei veltīti ozoli – Latvijas garīgā sardze.

Viesītes novada stēlā iekalti 17 brīvības cīnītāju vārdi, kas ir liels skaits četriem pagastiem. Tas liecina par Saukas, Rites, Elkšņu un Viesītes bagāto vēsturi, stiprajiem un pašaizliedzīgajiem vīriem no darbīgām, bagātām un cēlām latviešu lauku sētām un stiprām dzimtām. Viņi ir no Latvijas Brīvības cīņu laika, kad svētākie vārdi bija: Latvijas valsts un mājas. Piecpadsmit no minētajiem vīriem dzimuši Viesītes novada tagadējā teritorijā, bet atdusas dažādās kapsētās, varētu teikt – visā plašajā pasaulē. Piemiņas stēla nu viņus aicinās kopā kaut reizi gadā, kad mēs Lāčplēša dienā te godināsim mūsu valsts Brīvības cīņu varoņus, pateiksimies viņiem par visu, ko viņi spējuši paveikt, dzīvodami mūsu valsts dzimšanas laikā, ar savu nostāju, pašaizliedzību, drosmi un tēvzemes mīlestību dodot mums šodien sapratni par šīm vērtībām.

Uz Viesītes novada stēlas lasāms arī Rūdolfa Okmaņa vārds – viņš atdusas Sunākstes Baznīcas kapos, kas ir Viesītes novada pašvaldības teritorijā. Kārlis Strazdiņš savukārt apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni tieši par varonību kaujā pie Āžu miesta (Viesītes). Pats dzimis Dauguļu muižā pie Valmieras, bet atdusas tālu svešā zemē, neatstājot sīkākas ziņas par sevi.

Viesītes novada piemiņas stēlā iegravētie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdi:

 • Dižkareivis Alberts Abiļevičs (1899–1975)
 • Kaprālis Kārlis Avens (1895–1958)
 • Pulkvedis – leitnants Paulis Bruņenieks (1888–1923)
 • Pulkvedis Valters Konrāds Bruņenieks (1893–1960)
 • Virsleitnants Teodors Jaundālderis (1894–1951)
 • Pulkvedis Vilis Vilhelms Kaminskis (1875–1943)
 • Virsleitnants Jānis Lapiņš (1895–1938)
 • Seržants Krišjānis Arturs Lasmanis (1891–1955)
 • Kapteinis Krišjānis Malcenieks (1884–1944)
 • Pulkvedis Valdemārs Malcenieks (1891–1941)
 • Seržants Rūdolfs Okmanis (1894–1976)
 • Virsseržants Mārtiņš Pīrāgs (1890–1968)
 • Kapteinis Krišjānis Reguts (1891–1942)
 • Seržants Pauls Strautiņš (1900–1988)
 • Virsleitnants Kārlis Strazdiņš (1894–?)
 • Kapteinis Kristaps Upelnieks (1891–1944)
 • Pulkvedis – leitnants Teodors Zeiferss (1892–1945).

Piemiņas stēlu granīts tika sagādāts un stēlas sagatavotas, pateicoties Jaunsardzes un iinformācijas centra īstenotajam projektam „Atceries Lāčplēšus”. No Viesītes pašvaldības budžeta granīta stēlas izgatavošanai un uzstādīšanai piešķirti 3726,22 EUR, un pašvaldība uzņemas stēlas apsaimniekošanu.

Turpmāk LKOK piemiņas stēlas Latvijā būs kā visā valstī atpazīstamas, simboliskas vietas, kur pulcēties Lāčplēša dienā un aizdegt svecītes par Latvijas Brīvības cīņu dalībniekiem, godinot viņu nopelnus brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts nosargāšanā.

Novadpētniece Ilma Svilāne
Raksts sagatvots Viesītes novada pašvaldības informatīvajam izdevumam Nr. 10 (183)

 

* stēlaakmens stabs vai stāvus novietota akmens plāksne ar sakrālu, memoriālu vai informatīvu uzrakstu, reljefu attēlu.