Viesītē norisinājusies 29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”

29. Buclera lasījumiPasaules fotogrāfijas 180. gadskārtā 14. decembrī Viesītes Kultūras pilī norisinājās 29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”, kur savus pētījumus un atklājumus prezentēja pētnieki no Madonas, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Preiļiem.

Sarīkojums aizsācies Saukā, pieminot Mārtiņa Buclera (1866-1944) dzimšanas dienu. Vēlāk, apvienojot to ar Latvijas Fotogrāfu Forumu, kļuvis par nozīmīgu fotogrāfu un entuziastu pulcēšanās dienu. “Buclera lasījumi” ir vienīgā fotogrāfijas vēsturei veltītā regulārā konference, kurā pētnieki un vēsturnieki prezentē savus jaunākos pētījumus, kas papildina par maz pētīto Latvijas fotogrāfijas vēsturi. Šajā konferencē sniegtā informācija ir noderīga ikvienam, kurš patiesi interesējas par fotogrāfiju Latvijā, bet jo īpaši to mācību iestāžu pasniedzējiem, kurās notiek profesionālu fotogrāfu izglītošana.

Pasākumu atklāja Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pasniedzot Arno Marnicam pateicību par ieguldīto darbu zinātniskās konferences “Buclera lasījumi” organizēšanā, tādējādi turpinot Mārtiņa Buclera mērķus un uzdevumus – veicināt nozares attīstību un Latvijas fotogrāfijas vēstures pētniecību.

Interesentiem bija klausāmi interesanti, kvalitatīvi, saturīgi un arī debates raisoši pētījumi: “Vēsturnieka piezīmes pie Viļa Rīdzenieka Latvijas Republikas proklamēšanas akta 1918. gada 18. novembra fotouzņēmumiem.” (Tālis Pumpuriņš), “Vidzemnieks – fotogrāfs Jānis Sarkangalvis.” (Ingrīda Zīriņa), “Eižens Finks-fotogrāfs leģenda.” (Pēteris Korsaks), “Ceļā uz Latgales fotogrāfu darbības vēstures grāmatu.” (Igors Pličs), “Fotogrāfija kā daudzslāņaina vizuāla konstrukcija.”(Arno Marnics), “Postītā Rīga pēc sarkanarmijas aiziešanas 1941. gadā. A.Plātes fotogrāfijas.” (Indulis Zvirgdiņš), “Savējais. Fotogrāfs Janis Āboltiņš (1904-1917).” (Ingrīda Zīriņa un Andis Āboltiņš), Fotomateriāli LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijā (Daiga Jamonte), Latviešu fotoreportieri karā (Pēteris Korsaks).

Konferences laikā apmeklētājiem bija iespēja arī apskatīt 2 izstādes – Marģera Martinsona “Tur augšā” un Daiņa Ormaņa izstādi par Pasaules Fotogrāfijas 180. gadi.

Paldies pētniekiem par dalību un ieguldīto darbu fotogrāfijas pētniecībā un visiem, kuri organizēja konferenci – Arno Marnicam un Latvijas Fotogrāfu savienībai, Viesītes novada pašvaldībai, Viesītes Kultūras pilij un Viesītes muzejam “Sēlija”.

Tiekamies jau nākamajos 30. “Buclera lasījumos” – konferences jubilejas gadā!