Viesītē pieminēs Komunistiskā genocīda upurus

Viesītē pieminēs Komunistiskā genocīda upurus1949. gada 25. martā Latvijā norisinājās padomju režīma īstenotas masu deportācija. Pieminēt baisos vēstures notikumus aicina Viesītes muzejs “Sēlija”, Viesītes kultūras centrs “Sēlija” un Viesītes bibliotēka.

Pulksten 11.00 notiks atceres brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Brīvības ielā 10 (blakus Viesītes pārvaldei). Pēc tā klātesošie aicināti uz turpat līdzās esošo muzeju “Paula Stradiņa skola”, kur muzeja speciālisti atgādinās 1949. gada deportāciju vēsturi Latvijā un Sēlijā.

No 11.45 līdz pat 16.00 muzejā “Paula Stradiņa skola” būs skatāmi dokumentālās filmas “Inta–Vorkuta” seansi. Videomateriāli filmēti bijušā Intas ieslodzītā Alfrēda Geidāna 1989. un 1990. gadā organizētajos braucienos uz Gulaga nometņu vietām Komi Republikā – Intu, Vorkutu un Abezu.

Savukārt vakarā pulksten 17.00 Viesītes kultūras centrs “Sēlija” un Viesītes bibliotēka aicina uz tikšanos “Marts – rētu un cerību mēnesis” ar režisoru, aktieri Valdi Lūriņu. Režisors dzimis Krasnojarskas novada Tūrā, kur bijusi izsūtīta viņa mamma. Latvijā atgriezies pēc Staļina nāves 1957. gadā sešu gadu vecumā. “Stāsti par izsūtīšanu ir dažādi. Atbildība par represēto likteņiem jāuzņemas ne tikai čekai, krieviem, bet arī latviešiem, jo lielā mērā izsūtīto sarakstus veidoja cilvēki, kas viņus pazina,” atzīst režisors.

1949. gada martā padomju okupācijas vara veica otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju – vienas nakts laikā uzsāka aptuveni 42 tūkstošus cilvēku, tai skaitā 10 tūkstošus bērnu, izvešanu. Lai neļautu aizmirst šos noziegumus pret cilvēci un nepieļautu to atkārtošanos nākotnē, pieminēsim deportācijās bojāgājušos piemiņas dienas sarīkojumos Viesītē.

Viesītē pieminēs Komunistiskā genocīda upurus