Viesītes muzejā “Sēlija” veikta vērienīga krājuma priekšmetu digitalizācija

Viesītes muzejā “Sēlija” veikta vērienīga krājuma priekšmetu digitalizācija

Viesītes muzejā “Sēlija” veikta liela apjoma krājuma priekšmetu digitalizācija, kuras laikā iegūti 380 priekšmetu augstas kvalitātes fotoattēli. Tie papildinās vizuālo informāciju Nacionālo muzeju krājuma kopkatalogā, kas tiešsaistē pieejams ikvienam lietotājam.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu Viesītes muzejā “Sēlija” 19. maijā notika krājuma priekšmetu digitalizācija, kas turpina 2019. gadā iesākto procesu.

Līdz 2022. gada beigām visā Latvijā tiks digitalizēti 976 000 lappušu teksta materiāli, 150 000 vienību dažādu attēlu un kultūras vērtību apraksti, tai skaitā kartes, fotogrāfijas, kultūras pieminekļu uzmērījumi un lietu apraksti, 350 000 audio un videomateriālu materiālu minūtes, 660 kino materiālu minūtes, 50 000 muzeju priekšmeti, kā arī tiks veikta 30 kultūras pieminekļu 3D digitalizācija, 30 kultūras norišu un 15 nemateriālā kultūras mantojuma vienību fiksēšana.

Projekta 1. kārtas laikā 2019. gadā Viesītes muzejā tika digitalizēti 350 priekšmeti, bet šajā gadā tiem pievienojas vēl 380 jauni priekšmeti. Ar augstas kvalitātes fototehniku speciālisti veica priekšmetu fotografēšanu. Šajā reizē īpaši tika atlasīti krājumā esošiie etnogrāfijas priekšmeti (tautastērpa detaļas un citas tekstilijas), mākslas kolekcija un pēdējā laika jaunieguvumi. Tālākais muzeja darbinieku uzdevums būs iegūtos fotoattēlus ievietot Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā, lai tie ikvienam interesentam būtu pieejami tiešsaistē adresē www.nmkk.lv.

Projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)” īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar projekta sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru.

Projekts turpina jau “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” projektā uzsākto un tā virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.