Viesītes muzejam “Sēlija” apstiprināts jauns logo

Muzeja “Sēlija” logo Sēlijas karoga krāsās.

Viesītes muzejam “Sēlija” izveidots jauns grafiskais logo. To veidojusi grafiskā dizainere Solvita Kukle, kas, pati būdama sēliete, veiksmīgi izpratusi logo ietverto sēlisko filozofiju.

Lai veicinātu muzeja atpazīstamību un atvieglotu darbu digitālajā vidē, Viesītes muzejs “Sēlija” lēma par jaunas atpazīstamības zīmes izveidi. Grafiskā logo pamatā ir līdzšinējais muzeja logo, kas pašos pirmsākumos ticis zīmēts ar roku.

Logo centrā attēlots senais sēļu pilskalns ar divām terasēm. Šādas terases bijusi īpaši raksturīga pazīme sēļu cilts pilskalniem un Sēlijā sastopamas bieži. Arheoloģisko pieminekļu ziņā Viesītes novads ir īpaši bagāts – te atrodas 9 sēļu pilskalni un vairāki valsts nozīmes senkapi un apmetnes. Pilskalna priekšplānā novietotā aka simbolizē muzeju kā zināšanu smelšanas avotu. Aka latviešu ornamentikā savieno pazemes ūdeņus ar debesīm, ļaujot mums smelties muzejā atrodamās vērtības un pielietot tās mūsdienās. Akas četri stūri simbolizē četrus gadalaikus un mūžīgo pasaules cikliskumu, norādot uz nemainīgo muzeja darbalaiku visa gada garumā.

Logo apņem stilizēts sēļu sievietes sudraba kaklariņķis ar rombveida skaldnēm galos. Visā Latvijā iegūti 5 šādi eksemplāri, no tiem 3 tieši Sēlijā – divas šādas rotas atrastas Vārnavas “Saulīšu” depozītā Viesītes novadā  no 8. gadsimta, bet viena “Mūrnieku” depozītā Neretas novadā.  Šādas rotas bijušas raksturīgas seno sēļu sievietēm. Kaklariņķa atvērumu aizpilda muzeja dibināšanas gads. Logo dizainā izmantotas Sēlijas karoga krāsas — Latvijas karmīnsarkanā un sūnu zaļā.

Grafiskā dizainere Solvita Kukle no Jēkabpils novada Rubeņiem ir Sēlijas patriote. Viņa aktīvi iesaistās biedrības “Ūdenszīmes” darbībā, gan rīkojot mākslas pasākumus gan veidojot radošas mūsdienu rotaslietas. 2014. gada rudenī māksliniece uzvarēja Latvijas Pasta un TV3 rīkotajā pastmarkas dizaina konkursā, izveidojot Latvijas Lepnuma pastmarku „Dziedošie koki”. Veidojusi grāmatas “No Sēlijas pūra” grafisko noformējumu.

Viesītes muzejs “Sēlija” ir dibināts 2000. gadā un to veido trīs nodaļas – Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Mazā Bānīša parks Viesītē,  A. Brodeles ielā 7 un Paula Stradiņa skola Peldu ielā 2 atvērta visu gadu no otrdienas līdz sestdienai. Nozīmīgākās muzeja ekspozīcijas iepazīstina ar šaursliežu dzelzceļa vēsturi Sēlijā, Paula Stradiņa dzimtu un Sēlijas kultūrvēsturi.