Viesītes muzejs “Sēlija” saņem valsts akreditāciju un ver durvis klātienes apmeklējumam

Viesītes muzejs “Sēlija” saņem valsts akreditāciju un ver durvis klātienes apmeklējumamViesītes muzejs “Sēlija” ieguvis kārtējo Kultūras ministrijas akreditāciju uz pieciem gadiem kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai. Noslēdzoties akreditācijas procesam, no 15. jūnija muzejs atsāk apmeklētāju apkalpošanu klātienē. 

Līdztekus muzeja akreditācijai, Latvijas Muzeju padome amatā apstiprinājusi   Viesītes muzejs “Sēlija” jauno vadītāju Ainu Guoģi, kas darbu muzejā uzsāka 5. maijā. Uzsākt iestādes vadīšanu laikā,  kad noris akreditācijas process, nav viegli, atzīst muzeja vadītāja Aina Guoģe. “Pēdējo nedēļu laikā ir bijis jāpārskata ļoti daudz dokumentācijas, jāsaprot muzeja darbības principi un jāiedziļinās muzeja stratēģijā. Bet zināmā mērā tas bija kā pamudinājums ļoti īsā laikā iejusties muzeja darbā,” saka Aina Guoģe.

Par vienu no būtiskākajiem veicamajiem uzdevumiem muzeja vadītāja Aina Guoģe uzskata muzeja nodaļas “Paula Stradiņa skola”  fasādes renovāciju: “Ēka celta 1881. gadā, tās otrais stāvs 1934. gadā. Šī ir viena no vecākajām pilsētas ēkām un Viesītes vizītkarte. Bez pievilcīga ēkas ārējā tēla nav iespēja pilnvērtīga tūrisma attīstība.”

Muzeja akreditācijas procesā Kultūras ministrijai tika iesniegta Darbības un attīstības stratēģija 2021.–2025. gadam, kurā viens no mērķiem izvirzīts stiprināt pētniecisko darbību. Uz patstāvīga pētnieka trūkumu norādīja arī akreditācijas komisija, vienlaikus apzinoties neliela muzeja ierobežoto darbinieku skaitu. Komisijas ziņojumā atzinīgi tika novērtēta Viesītes muzeja darbība lokālās identitātes stiprināšanā, popularizējot Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Muzeja krājums 2020. gadā sasniedzis jau 4332 krājuma vienības, kas raksturo Viesītes un Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu. 2019. gadā ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros tika veikta krājuma priekšmetu digitalizācija un šobrīd turpinās darbs pie datu publicēšanas Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā, kas ikvienam interesentam pieejami tiešsaistē adresē www.nmkk.lv

Viesītes muzejs “Sēlija” ir viens no nedaudzajiem Latvijas muzejiem, kura pamatkrājumu veido ar dzelzceļu saistīti priekšmeti un fotogrāfijas. Muzeja krājuma glabātāja Valija Fišere aicina pārskatīt ģimenes albumus: “Viesītes apkārtnē dzīvo ļoti daudz bijušo dzelzceļa darbinieku vai viņu ģimenes locekļu. Šobrīd esam secinājuši, ka mums īpaši trūkst skatu no lokomotīvju depo iekštelpām, strādnieku darba procesa. Šāds dāvinājums būtu ļoti vērtīgs un nozīmīgs devums visas Latvijas vēstures saglabāšanā, nododot fotogrāfijas valsts atzītam muzejam.”

Līdz ar valstī noteikto COVID-19 pandēmijas ierobežojumu mazināšanu, muzejs atsāk apmeklētāju apkalpošanu klātienē. Apmeklētāji tiek gaidīti no 15. jūnija, kad pilnībā būs noslēdzies muzeja akreditācijas process. Lai droši viesotos muzejā, apmeklējuma laikā nepieciešams ievērot epidemioloģiskās drošības prasības – vienā muzeja nodaļā iekštelpās vienlaicīgi drīkst atrasties tikai vienas mājsaimniecības locekļi. Telpās jāturpina ievērot 2 m distance un jālieto mutes un deguna aizsegs.

Viesītes muzejs “Sēlija” atvērts no otrdienas līdz sestdienai no 10.00 līdz 17.00. Muzeja nodaļa “Paula Stradiņa skola” Peldu ielā 2 iepazīstina ar Viesītes pilsētas vēsturi, medicīnas profesora Paula Stradiņa un citu Viesītei nozīmīgu personību devumu Latvijas vēsturē. Bet “Mazā Bānīša parks” A. Brodeles ielā 7 izveidots vēsturiskajā dzelzceļa depo, kur iespējams izzināt Sēlijas šaursliežu dzelzceļa vēsturi.

Mārtiņa Buclera kabinets Lonē slēgts ar 2020. gada 30.oktobri. Tā krājums pārvietots uz Paula Stradiņa skolu Viesītē.

Muzeju akreditācija, kas Latvijā uzsākta 1999. gadā, ir muzeju darbības izvērtēšanas process. Akreditācija tiek veikta , lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību.