Viesītes novads pārstāvēts izstādē-gadatirgū “Balttour 2020” (Foto)

Balttour 2020No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā notika 27. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 2020”, kur sezonas jaunumus, populārākās iespējas, īpašos piedāvājumus un izdevīgus pirkumus Latvijas apceļošanai un pasaules atklāšanai piedāvāja vairāk nekā 860 tūrisma uzņēmumu! Starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus  “Balttour” ir Baltijā nozīmīgākā tikšanās vieta daudzu pasaules valstu tūrisma profesionāļiem, kur veidojas jauni kontakti, tiek plānoti jauni maršruti un stiprināta esošā sadarbība.

Zemgales plānošanas reģions arī šogad piedāvāja tradicionālos 6 pudurus – Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Vidusdaugavas, Sēlijas, Jēkabpils. Visas trīs dienas Sēlijas pudurī, ko pārstāvēja Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi, bija iespējams uzzināt par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Sēlijā. Viesītes novada tūrisma piedāvājumu prezentēja Viesītes Tūrisma informācijas punkta speciāliste Ligita Levinska-Drozdova un Viesītes muzeja “Sēlija” speciāliste Valija Fišere. Speciālistes informēja arī par lielākajiem šī gada kultūras un sporta pasākumiem Viesītes novadā un Sēlijā, aicinot tos apmeklēt. Novadu un pagastu svētki ir labs iemesls, lai apmeklētu kādu vietu un reizē to iepazītu vairāk.

Tūristi aizvien interesējas par kultūrvēsturiskajām vietām, dabas objektiem un aktīvā tūrisma pakalpojumiem, kā arī katru gadu pieaug interese par gastronomiskā tūrisma pakalpojumiem. Šogad daudzi interesējās par dabas un izziņu pārgājienu maršrutiem. Apmeklētāji joprojām interesējās par kopējiem maršrutiem Sēlijā; piektais neoficiālais Latvijas novads joprojām ir neatklāts un daudziem nezināms, sākot pat ar ģeogrāfisko novietojumu.

Viesītes muzejs “Sēlija” ir visvairāk apmeklētākais tūrisma objekts novadā, 2019. gadā – 6741 apmeklētāji. Statistika rāda, ka muzeju visvairāk apmeklē skolēni un pensionāri, ģimenes, draugu grupas, tematisko pasākumu grupas, arī tūrisma firmu organizētu braucienu dalībnieki.

Kā liecina statistikas dati, tad 2019. gadā tūrismā Latvijā dominējošo tūrisma objektu trijnieks ir šāds: dabas teritorijas (69%), pilsētas un zināmākie tūrisma objekti (48%), kultūrvēsturiskas vietas (43%). Izvēloties atpūtas galamērķi, tūrists izvērtē šādus faktorus – miers un klusums (50%), aktīvais tūrisms (51%), gastronomija (48%), kultūras piedāvājums (45%). Šī brīža tendences liecina, ka arvien vairāk par tūrisma pakalpojumiem tūrists iegūst no sociālajiem tīkliem un interneta, arvien mazinās bukletu un brošūru loma. Tāpēc aicinu izmantot sociālo tīklu priekšrocības (dominējošie ir Facebook un Instagram) tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai popularizētu savu objektu vai pakalpojumu, kas turklāt ir bezmaksas iespēja. Populāras ir arī rekomendācijas no draugiem un paziņām.

Saku paldies visiem novada tūrisma objektu apsaimniekotājiem, tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem un ikvienam, kuri darbojas tūrisma jomā un rada interesantus tūrisma piedāvājumus ceļotājiem! Aicinu atsaukties tos tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuriem šogad ir izmaiņas pakalpojumu klāstā, informēt par to Viesītes Tūrisma informācijas punktu, arī par izmaiņām komunicēšanas iespējās – tālruņos, e-pastos. Aicinu arī iesūtīt novada dažādu skaisto vietu, objektu fotogrāfijas, kas nepieciešamas novada tūrisma objektu un pakalpojumu reklamēšanai internetā un drukātajos materiālos.

Uz tikšanos jaunajā tūrisma sezonā un muzeja “Sēlija” 20 gadu jubilejas gadā!