Viesītes pilsētai 92. dzimšanas diena

1928. gada 7. februārī ar Latvijas Republikas valdības rīkojumu Viesītes miestam piešķīra pilsētas tiesības. Pēc kārtas Viesīte kļuva par 45. Latvijas pilsētu. Lēmumu par pilsētas tiesību piešķiršanu pagastnamā nolasīja miesta skrīveris Kārlis Bagātais. Jautājumu par pilsētas nosaukumu un ģerboni uzticēja lemt speciālai komisijai. Priekšlikumi bija dažādi: Ozolaine, Ķikste, Jaunrīga, Jurjena. Tomēr komisija nolēma par labu vārdam Viesīte, kas ir baltu cilmes vārds un aizgūts no upes vārda.

Daudz laimes, Viesīte, 92. dzimšanas dienā! Leposimies ar savu pilsētu, vēsturi, cilvēkiem! Mums ir tik daudz skaista un unikāla, kam ikdienā varbūt arī nepievēršam uzmanību, paejam garām, nenovērtējam. Tieši šodiena ir diena, lai atzītos savai pilsētai mīlestībā!

Foto: Viesīte, 20. gs. 30. gadi. Pētera Grundmaņa foto.